ticaret gemisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ticaret gemisi kelimesinin manası:

 1. Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi.

ticaret gemisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dış ticaret sermaye şirketi: Dış ticaret işlemlerindeki riskleri azaltmak, maliyetleri düşürmek ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmak ve dışsatımı büyük ölçekli şirketler aracılığıyla gerçekleştirmek amacıyla belirli mal ve pazarlar konusunda uzmanlaşmış ekiplerden oluşturulan ve ilk olarak Japonya ve Güney Kore’de kurulan şirketler. Devamını Oku

 • dış ticaret açığı: Yabancı ülkelerden alınan malların satılandan daha fazla olması sonunda ortaya çıkan borç tutarı Örnek: Dış ticaret açığı o devirde ne kadardı kim bilir? Ç. Altan Bir ülkenin dışalımının dışsatımından fazla olması, yani dış ticaret dengesinin negatif olması. krş. dış ticaret fazlası, dış ticaret dengesi Devamını Oku

 • çok yanlı ticaret: Çok sayıda ülkenin birbirleriyle ticaret ilişkisinde bulunduğu ve bir ülkeyle olan ticaret fazlasının (açığının) bir başka ülkeyle olan ticaret açığı (fazlası) ile denkleştirilmesine dayalı uluslararası ticaret biçimi. Devamını Oku

 • dış ticaret fazlası: Bir ülkenin dışsatımının dışalımından fazla olması, yani dış ticaret dengesinin pozitif olması. krş. dış ticaret açığı, dış ticaret dengesi Devamını Oku

 • istanbul ticaret odası: Tarım, sanayi ve ticareti geliştirmek, üyelerinin mesleki gereksinimlerini kamu yararına uygun olarak karşılamak, aralarında dayanışmayı geliştirmek, iç ve dış ticari işlemlerinde gerek duydukları belgeleri sağlamak amacıyla Dersaadet Ticaret Odası olarak 1880 yılında kurulan, 1910 yılında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ve 1952 yılında bugünkü adını alan sivil toplum kuruluşu. Devamını Oku

 • gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması: Kotaları kaldırarak tarifelere dönüştürmek ve tarifeleri de zaman içinde azaltarak dünya ticaretini serbestleştirmek amacıyla anlaşmaya taraf ülkeler arasında karşılıklı ödün ilkesine göre görüşmeler yapılması ilkesiyle 1947 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde imzalanıp 1948 yılında yürürlüğe giren anlaşma.Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Uruguay görüşmeleri sonrasında 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü adını almıştır. Devamını Oku

 • ikili ticaret: İkili ticaret anlaşması çerçevesinde iki ülke arasında gerçekleştirilen ticaret. Devamını Oku

 • cankurtaran gemisi: Karaya oturan, yanan veya batma tehlikesi ile karşı karşıya kalan gemileri kurtarmaya yarayan gemi. Devamını Oku

 • kuzey amerika serbest ticaret bölgesi: Abd, Kanada ve Meksika arasında gümrük tarifelerinin indirilerek ticaretin serbestleştirilmesi amacına yönelik olarak 1993 yılında imzalanan anlaşma ile oluşturulan serbest ticaret bölgesi. Devamını Oku

 • uluslararası ticaret odası türkiye millı komitesi: İstanbul Ticaret Odasına bağlı olarak 1930 yılında Uluslararası Ticaret Odasının Türkiye Komitesi olarak kurulan ve daha sonra 1945 yılında millî unvanını alan ve ticaret odaları, borsalar, ofisler, ticari ve sanayi birlikler, dernekler ile diğer mali, iktisadi, ticari kuruluşların üye olabilecekleri komite. Devamını Oku

 • ticaret: Ürün, mal vb. alım satımı Örnek: Ne ziraat ne ticaret için kâfi nüfus kaldı. F. R. Atay Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği Örnek: Yolcuların çoğu çıkmış, artık ticareti dönüşe bıraktım. Y. K. Karaosmanoğlu Bu etkinlikle ilgili bilim. Devamını Oku

 • abd kanada serbest ticaret anlaşması: Abd ile Kanada arasında sanayi malları ticaretini konu eden ve serbest ticaret bölgesinin (NAFTA) kuruluşunu sağlayan 1988 yılında imzalanmış anlaşma. krş. serbest ticaret bölgesi Devamını Oku

 • ateş gemisi: Eski çağlarda düşman gemilerini yakmak için özel bir biçimde yapılmış, içi yakıcı maddelerle dolu gemi. Eskiden düşman gemilerini yakmak için özel biçimde yapılmış, içi patlayıcı ve yakıcı maddelerle dolu gemi. Devamını Oku

 • çok yanlı ticaret görüşmeleri: Gatt yeni adıyla Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde üye ülkelerin gümrük tarifelerini indirmek, kotaları kaldırmak ve tarife dışı engelleri önlemek amacıyla yaptıkları pazarlıklar. krş. Kennedy görüşmeleri, Tokyo görüşmeleri, Uruguay görüşmeleri Devamını Oku

 • kabotaj gemisi: Kabotaj hattında çalışan gemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar