timin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte timin kelimesinin manası:

 1. Ağaç su testisi. (Başkışla *Karaman -Konya)
 2. Dna'nın yapı taşını oluşturan dört nükleotit bazdan bir tanesi.
 3. Dna nın yapısında bulunan , 335
 4. Dna'nın yapısında bulunan bir pirimidin bazı.
 5. Deoksiribonükleik asitlerin bileşimine giren bir primidin bazı.

timin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • timin t: Deoksiribonükleik asitlerin bileşimine giren bir pirimidin bazı. Devamını Oku

 • timin dimeri: Pirimidin dimeri. Devamını Oku

 • adenin: Pürin grubundan azotlu bir organik bileşik (Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni.) Dna’Nın yapısını oluşturan dört nükleotid bazdan bir tanesi. Devamını Oku

 • pirimidin: Nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına giren ve pürinlerle çiftler oluşturan, bazıları fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak da metabolizmaya giren, canlı hücrelerde sitozin, urasil ve timin gibi çeşitleri bulunan azotlu bazlar. Devamını Oku

 • sitozin: Dna’Nın yapısını oluşturan dört nükleotit bazdan bir tanesi. Dna ve RNA’nın yapısında bulunan bir pirimidin bazı. Devamını Oku

 • guanin: Dna’nın yapısını oluşturan dört nükleotit bazdan bir tanesi. Dna ve RNA’nın yapısına giren bir pürin bazı, guanozin nükleotit. Devamını Oku

 • urasil u: Ribonükleik asidin bileşimine giren bir azotlu baz; pirimidin bazı. Devamını Oku

 • sitozin cyt c: Nükleik asit molekülünün (DNA ve RNA), dört temel bazından biri. Yapısmda bir heterosiklik halka bulunan, oluşturduğu nükleotit DNA çift ipliğinde daima guanin nükleotit ile üç hidrojen bağı ile birleşen, timin ile birlikte pirimidin grubunu oluşturan bir baz. Devamını Oku

 • pürin: Azotlu organik baz. Canlı hücrelerde bulunan çeşitleri olan adenin ve guanin nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına girer ve pirimidinlerle çift oluştururlar. Ayrıcapürin nükleotitler fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak metabolizmaya girerler. Devamını Oku

 • riboz: Ribonükleik asitlerin ve ribonükleotitlerin yapısında bulunan beş karbonlu şeker. Formülü CH2OH(CHOH)3CHO, mol kütlesi 150,1 g olan, D-riboz; bazı nükleik asit ve koenzimlerin bileşiminde furanozit ve piranozit şeklinde bulunabilen bir pentoz Devamını Oku

 • nükleoproteinler: Nükleik asitlerin proteinlerle birleşmesi sonucu teşekkül eden, hücrelerin çekirdeğinde deoksiribonükleoprotein (DNP) hâlinde, hem çekirdek hem de sitoplâzmada ribonükleoprotein (RNP) hâlinde bulunan bileşikler. Devamını Oku

 • adenin a: Nükleik asitlerin yapısında bulunan azotlu bir pürin. Adenozin nükleositin, adenozin trifosfatın (ATP), nikotinamit adenin dinükleotidin (NAD), nikotinamit adenin dinükleotit fosfatın (NADP), flavin nükleotit, flavin adenin dinükleotit (FAD) ve flavin mononükleotidin (FMN) yapısında bulunan azotlu bir baz. Devamını Oku

 • ekzonükleaz: (Yun. exo: dışa doğru; nucleus: çekirdek) Nükleik asit zincirinin uç kısmından nükleotitleri tek tek uzaklaştıran enzim. Genellikle ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin son kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve mononükleotitleri Devamını Oku

 • endonükleaz: Nükleik asit zinciri içindeki bağları belirli yerlerden kesen enzimler grubunun genel adı. Ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin iç kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve poli veya oligonükleotitleri meydana getiren herhangi Devamını Oku

 • davgana: Kırmızı kilden yapılan dar boğazlı, kulplu ya da kulpsuz, üzerinde motifler bulunan su testisi. (Çukurçimin *Çumra -Konya) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar