tinçözümsel okul sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tinçözümsel okul kelimesinin manası:

 1. Halk kültürünü oluşturan her tür halkbilim ürününü birer cinsel organ simgesi, halkbilim olaylarını ise birer birleşme oluşumu olarak benimseyen bilim adamlarının kurup yaşattıkları okul. bk. halk kültürü, halkbilim, tinçözümsel kuram.

tinçözümsel okul ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çözümsel sorunlar: Öğrencileri çözümsel çalışmalara yöneltmek, onlara “bütün” ve “bileşik” durumdaki düşünce ya da yargıları ayrı ayrı ve daha yalın biçimde açıklattırmak, kural ve yasalar tam ve doğru olarak benimsetmek, birtakım olayların neden-sonuç ilişkilerini buldurmak amacıyle sorulan sorular. Devamını Oku

 • izdüşümsel geometri: Şekillerin izdüşümsel özeliklerini, yani izdüşümsel dönüşümler sonucunda değişmeyen özeliklerini inceleyen bir geometri dalı, projektif geometri. Doğruların paralelliği ve dikliği, aralıkların ve açıların eşitliği izdüşümsel olmayan özeliklerdir. Bu nedenle uzaklık ve açı kavramlarıizdüşümsel geometride yer alamaz. Devamını Oku

 • izdüşümsel geometri: Şekillerin izdüşümsel özeliklerini, yani izdüşümsel dönüşümler sonucunda değişmeyen özeliklerini inceleyen bir geometri dalı, projektif geometri. Doğruların paralelliği ve dikliği, aralıkların ve açıların eşitliği izdüşümsel olmayan özeliklerdir. Bu nedenle uzaklık ve açı kavramlarıizdüşümsel geometride yer alamaz. Devamını Oku

 • işlevsel halkbilim: Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin, bağlı oldukları halk kültürü düzenindeki işlevlerini saptamak amacını güden bilim. bk. işlev, işlevsel kuram, işlevsel okul, işlevselcilik. Devamını Oku

 • çözümsel bağlanım: (bağlanım çözümlemesi) bağımsız değişkenlerin, çokterimliler, üçgenölçüsel toplamlar ya da öteki çözümsel anlatımlarla belirtildiği bir bağlanım. Devamını Oku

 • çözümsel ruhbilim: Ruhsal yaşantımızın temel görevlerini bulmak, önem sırasına göre dizmek, bunları oluşturan parçalara ayırmak ve sonra birbiriyle ve ruhbilim alanıyle ilişkilerini bulmaya çalışarak insan davranışını dizgeli olarak inceleyen ruhbilim dalı. Devamını Oku

 • coğrafya okulu: Kültürün, bu arada halk kültürünün, oluşum ve değişimini coğrafyasal etkenlere bağlayan bilim adamlarının kurdukları okul. bk. kültür, halk kültürü, coğrafyasal yöntem, coğrafyasal kuram. krş. tarihsel okul. Devamını Oku

 • doğubilimci okul: Dil ve halkbilim ürünlerinin doğu kaynaklı olduğunu savunanların kurdukları bilimsel okul. Devamını Oku

 • çözümsel gelişim: Olayları oluş sırasına göre değil de, tersine oyuna asal trajik çatışmadan girip nedenleri geriye dönüşle yavaş yavaş bulgulayan yapısal gelişim. Örnek : Sofokles’in Kral Oidipusu. bk. bireşimsel gelişim Devamını Oku

 • çözümsel tartaç: Kimyasal çözümlemede, ağırlıkları ölçmeye yarar duyarlı aygıt. Devamını Oku

 • çözümsel sinirce: Ruhsal çözümlemenin uzaması sonucu olarak hastanın çözümcüye aşırı derecede bağlanmasından doğan hastalık. Devamını Oku

 • örnekleyici okul: Öıdeksel halk kültürünün gelişimini örnekleyici yöntem yardımıyla çözmeyi amaçlayan halkbilim okulu, bk. örnekleyici yöntem. Devamını Oku

 • ışıkölçümsel kafa: Bir görsel ışıkölçerin, ölçüştürülecek ışıkları alan ve karşılaştıran bölümü, ya da, bir fiziksel ışıkölçerin, içinde ışıkölçümsel alıcı bulunan bölümü. Devamını Oku

 • çözümsel yöntem: Bir konunun daha iyi ve tam olarak öğrenilmesi ya da öğretilmesi için konuyu bölüm bölüm ve ayrı yönlerden inceleme temeline dayanan öğretim yöntemi. Devamını Oku

 • halkbilim gereçleri: Halk kültürünü oluştuturan halkbilim olaylarıyla halk ürünleri ve bunların değişkenlerinin tümü. bk. halkbilim, halkbilim olayı, halkbilim ürünü, halkbilim verisi, değişken. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar