tiyatro dergisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tiyatro dergisi kelimesinin manası:

 1. Tiyatro konularını içeren dergi.

tiyatro dergisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • izlence dergisi: Bir tiyatronun oynadığı oyunları, rol dağılımını, yazarları ve başka bilgileri veren, bazan tiyatro üzerine çeşitli yazıları kapsayan gösteri dergisi. Bir sinemada gösterilen filmin tanıtma yazılarını, özetini veren, gelecek izlenceyi açıklayan Devamını Oku

 • lad mag: Erkek dergisi, seks spor ve erkekleri ilgilendiren başŸka konular içeren genç erkeklere yönelik olan dergi Devamını Oku

 • biçimci tiyatro: İçeriği ikinci plana atarak biçimi önemseyen tiyatro anlayışı. Biçimin özerkliğini ve önceliğini öne sürerek bir biçimi ve bu biçimi var edecek belirli bir sahne, oyun düzeni uygulayımını benimseyen anlayış, öncü tiyatrolar, dadacı tiyatro, gerçeküstücü tiyatro, antitiyatro vb.biçimci tiyatro kapsamına girer. Devamını Oku

 • özetçe dergisi öz dergisi: Belirli alanlardaki yayınların konularını özetçe (öz) olarak izlemek isteyenlere bilgi verme amacını güden süreli yayın. Devamını Oku

 • benzetmeci tiyatro: Seyirciyi duygusal açıdan sahnede olan bitenlere kaptıran ve baş oyun kişileriyle özdeşleştiren yanılsamacı tiyatro, iki asal tiyatro anlayışından biridir. Öteki için bk. göstermeci tiyatro. Devamını Oku

 • dramatik tiyatro: 1-Konuşmanın, hareketlerle desteklendiği tiyatro. 2 – Epik tiyatronun çıkışından sonra, güzelduyusal nitelikleri gözönüne alınarak duygusal boşalım sağlayışından dolayı «Aristotelesçi tiyatro» olarak da tanımlanmaya başlanmıştır. bk. benzetmeci tiyatro. Devamını Oku

 • makale: Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazısı. Bk. yazılık Devamını Oku

 • tiyatro dönemi: Tiyatro çalışmalarının başlangıcı olan eylül ile bitimi olan haziran ayları arasındaki süreyi içeren-dönem. Devamını Oku

 • naturalist tiyatro: Ayrıntıları doğayı örnek alarak işleyen bu tiyatro türü, yaşam gerçeğini en küçük ayrıntısına varıncaya dek işler. Tartışma açacak konuları ele alır verirdeler. Küçük adamın varlığını bilimsel yoldan göstermeğe çalışır. Bu akım üzerinde XIX. yüzyıl sonu düşüncesinin, özellikle “pozitivist” felsefenin büyük etkisi olmuştur. Zola’nın etkisi altında Fransa’da Andre Antoine’ın “Theâtre libre” i, Almanya’da Otto Brahm’ın “Freie Devamını Oku

 • özel tiyatro: Kişi veya kuruluşlara ait tiyatro. Özel kişilerin kurup yönettiği, çoğu kez tecimsel tiyatro. Devamını Oku

 • havalı tiyatro: Işık, dekor uyumu ve yöntem ile ilk görünüşte seyirciyi etkileyen tiyatro bk. empresyonist tiyatro). Devamını Oku

 • yüzen tiyatro: Bir gemi, bir vapur içinde ya da üstündeki tiyatro. Amerika’da Mississippi Irmağındaki eğlence ve tiyatro gemisi. Devamını Oku

 • gerçeküstücü tiyatro: Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da André Breton’un, Freud’un görüşlerine dayanarak açtığı ve bilinçaltı varsayımları ile düşte olduğu gibi, parçaları birbirini tutmaz bir anlatım biçimi ile vermeye çalışan tiyatro anlayışı. On dokuzuncu yüzyıl sonunda Jarry’ın ve daha sonra Apollinaire’in öncülük ettiği tiyatro anlayışı. Irtaud’nun tiyatro görüşleri de bu akımın gelişimi içinde yer alır. Devamını Oku

 • yanılsamacı tiyatro: İki temel tiyatro anlayışından biri. Bu tür tiyatroda, seyircinin, sahnedeki olaylara, onları yaşıyormuşçasına katılması sağlanır. bk. benzetmeci tiyatro. Devamını Oku

 • sinema dergisi: Sinemayla ilgili konularda yayında bulunmak üzere çıkan dergi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar