tiyatro dönemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tiyatro dönemi kelimesinin manası:

 1. Tiyatro çalışmalarının başlangıcı olan eylül ile bitimi olan haziran ayları arasındaki süreyi içeren-dönem.

tiyatro dönemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sirk dönemi: Sirk gösterilerinin başlaması ile bitimi arasındaki, sirkin etkinlik dönemi. Devamını Oku

 • celp dönemi: Birbirini takip eden iki celbin, başlangıç tarihleri arasındaki süredir. Devamını Oku

 • seçim dönemi: İki genel seçim arasındaki süre. Devamını Oku

 • hesap dönemi: Birbirini izleyen iki bilânço arasındaki aylık, üç aylık ve yıllık vb. zaman dönemi. Devamını Oku

 • buzul ara dönemi: İki buzul dönemi arasındaki buzulsuz geçen süre. Devamını Oku

 • gizlilik dönemi: (Freud) Cinsel dürtünün baskı altına alınıp yüceltme yoluyle belirtildiği, 4-5 ile 12 yaşları arasındaki dönem. Devamını Oku

 • bahar dönemi: Yılın kıştan sonra gelen ilk ayları. Devamını Oku

 • özel sayışım dönemi: Yapılan işin özelliği ve gereğine göre takvim ya da bütçe yılına uymayan ancak başladığı günden sonra yine on iki aylık süreyi kapsayanözel sayışım dönemi. Devamını Oku

 • güz dönemi: Güz ayları. Eğitim öğretimde ilk yarıyıl. Devamını Oku

 • meşrutiyet dönemi: Osmanlı tarihinde, 23 temmuz 1908 ile 29 ekim 1918 arasındaki koşullu yönetim dönemi. Devamını Oku

 • benzetmeci tiyatro: Seyirciyi duygusal açıdan sahnede olan bitenlere kaptıran ve baş oyun kişileriyle özdeşleştiren yanılsamacı tiyatro, iki asal tiyatro anlayışından biridir. Öteki için bk. göstermeci tiyatro. Devamını Oku

 • yüzen tiyatro: Bir gemi, bir vapur içinde ya da üstündeki tiyatro. Amerika’da Mississippi Irmağındaki eğlence ve tiyatro gemisi. Devamını Oku

 • us dışı tiyatro: Bk. absürt tiyatro. Devamını Oku

 • göstermeci tiyatro: Tiyatronun tiyatro, oyunun oyun olduğunu vurgulayan, kişileri ve olayları canlandırmadan gösteren, seyirci ile sahne arasına güzelduyusal uzaklık (yabancılaştırma) koyup seyircinin oyuna ussal yoldan katılmasını sağlayan tiyatro anlayışı. Örnek : Ortaoyunu, Çin tiyatrosu, İtalyan halk doğaçlama tiyatrosu, epik tiyatro, Japon tiyatrosu, Meyerhold’un biyome-kaniğe dayanan tiyatrosu vb. Devamını Oku

 • dışavurumcu tiyatro: Doğalcıların aşırı doğa kopyacılığına, izlenimciler ve simgecilerin içedönük gizemciliğine karşı bir tepki olarak Almanya’da ortaya çıkmış ve 1910 ile 1924 yılları arasında etkin olmuş bir akım. Çıkışı o dönemdeki Almanya’nın toplumsal ve ekonomik durumundan kaynaklanmıştır. Otoriteye başkaldırıyı, daha iyi bir düzen isteğini içeren bu akımda çeşitli eğilimler yer alır. Oyun yapılarında sürekli bir akış yerine, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar