to divulgate sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte to divulgate kelimesinin manası:

 1. İfşa etmek

to divulgate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • guide: ), (i.) yol göstermek Kılavuzluk etmek, delâlet etmek Devamını Oku

 • try: Uğraşmak, çalışmak Teşebbüs etmek, kalkışmak Devamını Oku

 • satisfy: Memnun etmek, razı etmek, hoşnut etmek Tatmin etmek, ikna etmek Devamını Oku

 • affirm: Söylemek, ileri sürmek, iddia etmek, beyan etmek, bildirmek, doğrulamak, onaylamak Demek, söylemek, beyan etmek, iddia etmek Devamını Oku

 • confess: İtiraf etmek İkrar etmek Teyit Devamını Oku

 • enunciate: Kesinlikle ifade etmek, söylemek, bildirmek, ilan etmek, ileri sürmek, iddia etmek Telaffuz etmek Devamını Oku

 • denetlemek: Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek. Murâkabe etmek, teftîş etmek. Devamını Oku

 • geld: Hadım etmek, iğdiş etmek, enemek, burmak Esaslı bir şeyden mahrum etmek Devamını Oku

 • attest: İspat etmek, kanıtlamak, onaylamak, doğrulamak, beyan etmek, iddia etmek, yemin ettirmek Resmen ve açıkça söylemek, iddia etmek Devamını Oku

 • grant: ), (i.) ihsan etmek, bahşetmek, vermek Bağışlamak, ferağ etmek, terketmek Devamını Oku

 • submit: (-ted, -ting) teslim etmek, iradesine bırakmak Reyine veya onamasına sunmak Devamını Oku

 • invade: Saldırmak, ele geçirmek, akın etmek, istila etmek, içini kaplamak, ihlal etmek, gaspetmek Saldırmak Devamını Oku

 • acknowledge: Tanımak, kabul etmek, onaylamak, itiraf etmek, alındığını bildirmek; teşekkür etmek Doğruluğunu kabul etmek, teslim etmek, onaylamak, tasdik etmek Devamını Oku

 • molest: Rahatslz etmek Tecavüz etmek Taciz Devamını Oku

 • treat: Davranmak, muamele etmek, tedavi etmek, işlemek, ikram etmek, ısmarlamak Davranmak, muamele etmek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar