toneless sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte toneless kelimesinin manası:

 1. Cansız, donuk, ifadesiz, perdesiz, belli bir ses özelliğŸi olmayan

toneless ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • doğrultu: Yön, istikamet Örnek: Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda … devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Anayasa Tutulan, izlenen yol. Paralel olmayan iki sonsuz doğruyu birbirinden ayırt ettiren durum. Devamını Oku

 • opak: Donuk, şeffaf olmayan. Işıkgeçirmez Bk. Devamını Oku

 • inanimate: Cansız, ruhsuz, ölü Donuk, sönük Devamını Oku

 • dazlak: Başında saçı olmayan (kimse, baş) Örnek: Işığı, donuk donuk yansıtan dazlak bir kafa. A. İlhan Devamını Oku

 • inorganik: Cansız olan. Organik olmayan, anorganik. Devamını Oku

 • donuk donuk: Canlılığı olmayarak Örnek: Zeki ve yuvarlak yüzlü bir çocuk, kendinden büyük kılıcına sarılmış, donuk donuk bakıyor. F. R. Atay Rengini ve parlaklığını yitirmiş, mat bir biçimde Örnek: Pirinç kakmaları donuk donuk ışıldayan hamam kapısını iterek içeri girdi. C. Uçuk Devamını Oku

 • glazed eyes: Donuk gözler, sert ifade ile bakan gözler, vahşŸice sabitlenmişŸ gözler, ifadesiz gözler, dalgın gözler Devamını Oku

 • fersiz: Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz) Örnek: Eski yalıların birçoklarının görünüşlerinde ihtiyarların o durgun, dalgın, fersiz ve ölgün yüzlerindeki manalar peyda olmuştu. A. Ş. Hisar Devamını Oku

 • scumble: Üzerine donuk bir boya tabakası vurarak çizgileri yumuşatmak Donuk renkte bir tabaka sürme Devamını Oku

 • scumble: Üzerine donuk bir boya tabakası vurarak çizgileri yumuşatmak Donuk renkte bir tabaka sürme Devamını Oku

 • opaque: Donuk, şeffaf olmayan, kesif Elektrik veya sıcaklığı geçirmeyen Devamını Oku

 • insensible: Hissetmez Hissiz, duygusuz Cansız, baygın Devamını Oku

 • esnek: Bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastiki. Değişik yorumlara elverişli. Devamını Oku

 • direnç: Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet. Bir nesnenin elektrik akımına karşı dayanma özelliği, mukavemet, rezistans. Devamını Oku

 • belli: Beli olan Örnek: Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin? N. Araz Bilinmedik bir yanı olmayan, malum Örnek: Hâlimiz, vaktimiz sizce belli. H. R. Gürpınar Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr Örnek: Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli. Ö. Seyfettin Belirli, muayyen Örnek: Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz … S. Birsel Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar