toplumsal bulaşma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte toplumsal bulaşma kelimesinin manası:

 1. Bir toplumda, toplumsal küme içinde korku, ürkü gibi coşkusal durumların üyeler arasında iletilerek hızla yeğinleşmesine, böylece bütün toplumun ya da toplumsal kümenin sürü davranışı gibi ortaklaşa bir tepki oluşturmasına yol açan toplumsal etkileşme süreci.

toplumsal bulaşma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toplumsal ayrımlaşma: Yaş, cinsellik, ırk gibi dirimbilimsel yada toplumsal sınıflaşmaya yol açan türlü ekinsel etkenler sonucu, bireylerin ve toplumsal kümelerin birbirlerinden değişik özellikler kazanmaları süreci. Devamını Oku

 • toplumsal düzgüsüzlük: Bir bireyin, bir toplumsal kümenin davranışlarında, toplumsal çevresi ile ilişkilerinde ya da toplumun yapısında, işlevlerinde, toplumsal olarak yaptırıma bağlanmış olan düzgülere uymayan niteliklerin bulunması. Devamını Oku

 • toplumsal sınıflaşma: Toplum yaşamında toplumsal sınıfların ortaya çıkışının tarihsel süreci. Devamını Oku

 • toplumsal uyuşma: Belli bir toplumu ya da toplumsal kümeyi oluşturan bireylerin düşünce, duygu, eylem uyarlığı, bkz. toplumsal dayanışma. Devamını Oku

 • toplumsal dengesizlik: Bir toplumun ya da toplumsal kümenin temel öğelerinin karşılıklı uyumlarını yitirmeleri sonucu ortaya çıkan ve toplumsal çözülmeye götürebilecek olan durum. Devamını Oku

 • toplumsal dayanışma: Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesi. Devamını Oku

 • toplumsal davranış: Toplumun değişik türlerinde ve bireyleri arasında sağlanan iletişim etkinliği ve ilişkileri. Başka kişilerin ya da öteki toplumsal uyarıcıların uyardığı davranış. Devamını Oku

 • toplumsal gelişme: Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi. 1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç Devamını Oku

 • toplumsal kaygı: Aşırı uyarı, korku, etkilenme ve genel bir davranış dengesizliği (oynaklığı) gibi olaylar dolayısıyla bir toplum ya da toplumsal küme üyelerinde ortaya çıkan ruhsal gerilim durumu. Devamını Oku

 • toplumsal kuram: Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sınıflaşma, toplumsal kurumların biçimlenişi… vb. toplumsal olayların bilimsel açıklamasını yapmağa yönelik kuram. Devamını Oku

 • toplumsal kuram: Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sınıflaşma, toplumsal kurumların biçimlenişi… vb. toplumsal olayların bilimsel açıklamasını yapmağa yönelik kuram. Devamını Oku

 • toplumsal bütünleşme: Toplumda amaçların izlenmesinde beliren duygu ve davranışlardaki birlikteliğin geliştirilmesi. Ortaklaşa amaçların izlenmesinde duygu ve davranışlarda ortak ölçümün geliştirilmesi. Devamını Oku

 • toplumsal tedirginlik: Toplumsal kümeler arasındaki ilişkilerin sürtüşme ya da gerginlik biçimini aldığı durumlar. Devamını Oku

 • toplumsal simge: Toplumsal küme ya da toplum bütünü içinde ortaklaşa bir anlamı olan ve bu anlamı iletebilen simge. Devamını Oku

 • toplumsal ilişki çizgesi: Bir kümenin üyeleri arasında saptanan seçme ve yadsıma örüntülerinin çizgesel olarak anlatımı. Bir kümeye uygulanan ve toplumsal ilişkileri ölçen test sonuçlarına göre o kümeyi oluşturan kişiler arasındaki bağları gösteren çizge. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar