toplumsal çevrebilim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte toplumsal çevrebilim kelimesinin manası:

 1. İnsanların yeryüzeyine dağılışını ve bu dağılımı belirleyen etkileşim biçimlerini inceleyerek yerleşimlerin doğal işlevsel yapısını ortaya koymaya çalışan bilim dalı.

toplumsal çevrebilim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kültürel çevrebilim: Bir kültürün doğal çevresiyle ilgili değişimlerini inceleyen bilim dalı. bk. çevrebilim. Devamını Oku

 • çevrebilim: Canlıların yaşadıkları çevreyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim. Devamını Oku

 • toplumsal uyum: Bireyin, sürekli olarak değişen koşullar içinde ve toplumsal çevrenin baskısı altında, durumunu korumak ya da geliştirmek amacıyla yaptığı girişimlerin tümü. Devamını Oku

 • toplumsal ilişki: Toplumun değişik ögelerinin karşılıklı etkileşimi ve ilişkisi. Devamını Oku

 • toplumsal küme: Türlü etkileşmelerle sürekli olarak bir arada tutulan birden çok sayıda bireyden kurulu toplumsal birim. Devamını Oku

 • toplumsal: Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, sosyal. 1-Organizmaların kümeler içinde etkileşimine ilişkin olan. 2- Toplum ya da topluluklarla ilgili, onlara ilişkin. 3- Bireyin başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğini denediği gelişme evresiyle Devamını Oku

 • toplumsal bulaşma: Bir toplumda, toplumsal küme içinde korku, ürkü gibi coşkusal durumların üyeler arasında iletilerek hızla yeğinleşmesine, böylece bütün toplumun ya da toplumsal kümenin sürü davranışı gibi ortaklaşa bir tepki oluşturmasına yol açan toplumsal etkileşme süreci. Devamını Oku

 • toplumsal ruhbilim: Bir toplumu oluşturan bireylerin ruhbilimsel durumlarını inceleyen bilim dalı. bk. halk ruhbilimi, köylü ruhbilimi, Devamını Oku

 • toplumsal eğilimler: Belli bir tarihsel dönemde toplumsal yaşamda ve gelişimde ortaya çıkan başlıca yönelişler. Devamını Oku

 • toplumsal bileşim: Bir toplum nüfusunun toplumsal sınıf, meslek, gelir, yerleşme yeri, eğitim, siyasal görüş, din, dil gibi ekinsel özellikler bakımından bileşimi. Devamını Oku

 • toplumsal kaygı: Aşırı uyarı, korku, etkilenme ve genel bir davranış dengesizliği (oynaklığı) gibi olaylar dolayısıyla bir toplum ya da toplumsal küme üyelerinde ortaya çıkan ruhsal gerilim durumu. Devamını Oku

 • toplumsal dengesizlik: Bir toplumun ya da toplumsal kümenin temel öğelerinin karşılıklı uyumlarını yitirmeleri sonucu ortaya çıkan ve toplumsal çözülmeye götürebilecek olan durum. Devamını Oku

 • toplumsal sınıflaşma: Toplum yaşamında toplumsal sınıfların ortaya çıkışının tarihsel süreci. Devamını Oku

 • bağışıklık bilimi: Bağışıklık olaylarının ortaya çıkma şartlarını, gelişimini, alınabilecek önlemleri ve yapılabilecek tedaviyi inceleyen tıp dalı, immünoloji. Antikorlar ve antikorların antijenlerle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. İmmünoloji. Devamını Oku

 • toplumsal değişme: Toplumun siyasal, sosyal ve ekonomik gelişme ve değişmelere paralel olarak gösterdiği eğilim. Bir toplumun, gelişmemiş ya da az gelişmiş durumdan gelişmiş duruma, gelişmiş durumdan az gelişmiş ya da gelişmemiş duruma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar