toplumsal değerler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte toplumsal değerler kelimesinin manası:

 1. İyi ve geçimli yaşamayı sağladığı, insan ilişkilerini düzenlediği düşüncesiyle toplumca korunması ve geliştirilmesi istenilen değerler.

toplumsal değerler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toplumsal değerler: İyi ve geçimli yaşamayı sağladığı, insan ilişkilerini düzenlediği düşüncesiyle toplumca korunması ve geliştirilmesi istenilen değerler. Devamını Oku

 • altına dayalı menkul değerler: Altın fiyatlarının istikrarlı kalacağı düşüncesiyle, değeri altına bağlanan menkul değerler. Devamını Oku

 • uç değerler: Bir örnekteki ölçümler arasındaki bir gözlemin göze çarpan bir biçimde diğer gözlemlerden sapması. Bir değerler kümesindeki en büyük ve en küçük değerler. Devamını Oku

 • ekstrem değerler: Bk. uç değerler Devamını Oku

 • toplumsal değişme: Toplumun siyasal, sosyal ve ekonomik gelişme ve değişmelere paralel olarak gösterdiği eğilim. Bir toplumun, gelişmemiş ya da az gelişmiş durumdan gelişmiş duruma, gelişmiş durumdan az gelişmiş ya da gelişmemiş duruma Devamını Oku

 • verimsiz değerler: Niteliği, durumu niceliği ne olursa olsun genellikle hiç bir düzende kâr getirmeyenverimsiz değerler. Devamını Oku

 • toplumsal bütünleşme: Toplumda amaçların izlenmesinde beliren duygu ve davranışlardaki birlikteliğin geliştirilmesi. Ortaklaşa amaçların izlenmesinde duygu ve davranışlarda ortak ölçümün geliştirilmesi. Devamını Oku

 • içeriksel değerler ahlakı: Kant’ın biçimsel ahlâk felsefesine karşı M. Scheler ve N. Hartmann’ın geliştirdiği, ahlâk değerlerinin içerikçe belirlenmiş olduğunu öne süren öğreti. // Kant’a göre içerikçe belirlenmiş değer, salt iyi olamazdı; oysa Scheler ve Hartmann’a göre, değerlerin içeriğinin belirlenmiş olması, onların saltıklığını ortadan kaldırmaz. Devamını Oku

 • değişken değerler: Üretilen ya da satılan birimlerin niceliğiyle doğrudan doğruya ya da orantılı olarak değişen tümdeğer öğeleri. Devamını Oku

 • toplumsal gelişme: Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi. 1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç Devamını Oku

 • likit değerler: Bk. likit varlıklar Devamını Oku

 • hazır değerler: Bk. birinci dereceden likit varlıklar Devamını Oku

 • durağan değerler: Durağan kuruluşlar, mal ve hizmetlerin yapımında kullanılan mallar. Devamını Oku

 • menkul değerler tanzim fonu: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yönetilen, tahvil sunum ve istemi arasındaki dengesizlikleri gidermek ve tahvil piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla 1982 yılında tüzel kişiliğe sahip olarak kurulan ve 2000 yılında kaldırılan fon. Devamını Oku

 • taşınır değerler: Pay ve borç belgiti değerli kâğıt, taşınır mal, güvenceli ödek ve her çeşit tecimsel belgeler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar