toplumsal değişme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte toplumsal değişme kelimesinin manası:

 1. Toplumun siyasal, sosyal ve ekonomik gelişme ve değişmelere paralel olarak gösterdiği eğilim.
 2. Bir toplumun, gelişmemiş ya da az gelişmiş durumdan gelişmiş duruma, gelişmiş durumdan az gelişmiş ya da gelişmemiş duruma gelmesi. 2-Toplum yaşamında ortaya çıkan her türlü değişmeye verilen ad.

toplumsal değişme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toplumsal gelişme: Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi. 1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç Devamını Oku

 • istem miktarındaki değişme: İstemi belirleyen diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatında meydana gelen değişmeye bağlı olarak istem miktarında ortaya çıkan değişme, diğer bir deyişle istem eğrisi üzerindeki hareket. Devamını Oku

 • sunum miktarındaki değişme: Sunumu belirleyen diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatında meydana gelen değişmeye bağlı olarak sunum miktarında ortaya çıkan değişme, diğer bir deyişle sunum eğrisi üzerindeki hareket. Devamını Oku

 • toplumsal uzaklık ölçeği: Bireylerin çeşitli soycal ve toplumsal kümelere karşı tutumlarını ölçmek ya da çeşitli toplum kümeleri arasında izin verilen ilişkilerin yakınlık düzeyini saptamak üzere başvurulan ölçek. bkz. Bogardus ölçeği. Devamını Oku

 • toplumsal uzaklık ölçeği: Bireylerin çeşitli soycal ve toplumsal kümelere karşı tutumlarını ölçmek ya da çeşitli toplum kümeleri arasında izin verilen ilişkilerin yakınlık düzeyini saptamak üzere başvurulan ölçek. bkz. Bogardus ölçeği. Devamını Oku

 • toplumsal değer: Toplumun her katmanı tarafından benimsenen ve savunulan değer. Halkın, yaratıcısı olduğu ya da benimsediği ürün ve olaylara verdiği toplumsal nitelikteki değer. bk. değer. krş. törensel değer, açık değer, kapalı değer. Devamını Oku

 • toplumsal kemikleşme: Kimi gelenek, görenek ve davranış biçimlerinin katılaşması, yeni koşullara uygun düşmemesi, değişmeye direnmesi olayı. Devamını Oku

 • kalkınma için bölgesel işbirliği örgütü: Türkiye, İran ve Pakistan arasında iktisadi ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla 1962 yılında kurulup 1977 yılında imzalanan anlaşma ile hukuki bir nitelik kazanan, 1979 yılında etkinliğine son verilen ve 1985 yılında Ekonomik İşbirliği Örgütü adıyla etkinliğine yeniden başlayan örgüt. Devamını Oku

 • kabuk değiştirmek: Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Devamını Oku

 • toplumsal bütünleşme: Toplumda amaçların izlenmesinde beliren duygu ve davranışlardaki birlikteliğin geliştirilmesi. Ortaklaşa amaçların izlenmesinde duygu ve davranışlarda ortak ölçümün geliştirilmesi. Devamını Oku

 • toplumsal: Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, sosyal. 1-Organizmaların kümeler içinde etkileşimine ilişkin olan. 2- Toplum ya da topluluklarla ilgili, onlara ilişkin. 3- Bireyin başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğini denediği gelişme evresiyle Devamını Oku

 • toplumsal değerler: İyi ve geçimli yaşamayı sağladığı, insan ilişkilerini düzenlediği düşüncesiyle toplumca korunması ve geliştirilmesi istenilen değerler. Devamını Oku

 • toplumsal değerler: İyi ve geçimli yaşamayı sağladığı, insan ilişkilerini düzenlediği düşüncesiyle toplumca korunması ve geliştirilmesi istenilen değerler. Devamını Oku

 • değişim değişme: Mübâdele, istibdâl. Devamını Oku

 • toplumsal bileşim: Bir toplum nüfusunun toplumsal sınıf, meslek, gelir, yerleşme yeri, eğitim, siyasal görüş, din, dil gibi ekinsel özellikler bakımından bileşimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar