toplumsal kuram sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte toplumsal kuram kelimesinin manası:

 1. Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sınıflaşma, toplumsal kurumların biçimlenişi... vb. toplumsal olayların bilimsel açıklamasını yapmağa yönelik kuram.

toplumsal kuram ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toplumsal kuram: Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sınıflaşma, toplumsal kurumların biçimlenişi… vb. toplumsal olayların bilimsel açıklamasını yapmağa yönelik kuram. Devamını Oku

 • toplumsal yapıt hakkı kuramı: Her düşünü ürününün, yalnız onu yaratan iyesini değil, içinde yaşanılan toplumun da ürünü olduğunu savunan anlayış (Ord. Prof. E. Hirş konuyu genişçe işlemiştir). Devamını Oku

 • toplumsal gelişme: Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi. 1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç Devamını Oku

 • toplumsal düzgüsüzlük: Bir bireyin, bir toplumsal kümenin davranışlarında, toplumsal çevresi ile ilişkilerinde ya da toplumun yapısında, işlevlerinde, toplumsal olarak yaptırıma bağlanmış olan düzgülere uymayan niteliklerin bulunması. Devamını Oku

 • toplumsal bulaşma: Bir toplumda, toplumsal küme içinde korku, ürkü gibi coşkusal durumların üyeler arasında iletilerek hızla yeğinleşmesine, böylece bütün toplumun ya da toplumsal kümenin sürü davranışı gibi ortaklaşa bir tepki oluşturmasına yol açan toplumsal etkileşme süreci. Devamını Oku

 • örgensel toplum kuramı: İnsan toplumunu canlı örgenliğine benzeten, toplumsal olayların dirimbilim yasaları yardımıyla açıklanabileceğini savunan kuram. Devamını Oku

 • toplumsal insanbilim: Toplumsal yapıya ağırlık veren; toplumsal kurumların, örgütlerin, davranışların karşılaştırmalı araştırmalarını yapan, özellikle İngiltere’de gelişmiş olan insanbilimsel dal. Devamını Oku

 • toplumsal eğilim: Uzun bir zaman süresi içinde değişik toplumsal etmenlerin etkisi altında, toplumsal kurumların ve ilişkilerin gösterdiği belirgin yönseme. Devamını Oku

 • toplumsal dengesizlik: Bir toplumun ya da toplumsal kümenin temel öğelerinin karşılıklı uyumlarını yitirmeleri sonucu ortaya çıkan ve toplumsal çözülmeye götürebilecek olan durum. Devamını Oku

 • kalıntılar kuramı: Uygar bir toplumun, ilkellerde benzerleri saptanan halkbilim ürünlerini, o uygar toplumun ilkel çağlarından kalma birer kalıntı ürün olarak benimseyen insanbilim okulunun bir görüşü, bk. uygar toplum, ilkel, kalıntı, insanbilim okulu. krş. akrabalık kuramı. Devamını Oku

 • toplumsal davranış: Toplumun değişik türlerinde ve bireyleri arasında sağlanan iletişim etkinliği ve ilişkileri. Başka kişilerin ya da öteki toplumsal uyarıcıların uyardığı davranış. Devamını Oku

 • çevre kuramı: Bir halkın ya da bir toplumun kültürünü etkileyen etmenlerin başına coğrafyayı ve iklimi alan kuram. Devamını Oku

 • toplumsal değer: Toplumun her katmanı tarafından benimsenen ve savunulan değer. Halkın, yaratıcısı olduğu ya da benimsediği ürün ve olaylara verdiği toplumsal nitelikteki değer. bk. değer. krş. törensel değer, açık değer, kapalı değer. Devamını Oku

 • toplumsal sağılma: Bir toplumda belli yaş, uzmanlık, eğitim düzeyi kümelerindeki bireylerin başka ülkelere göç etmeleri sonucu toplumsal kurumların etkinlik yitimine uğraması olayı. bkz. beyin göçü. Devamını Oku

 • toplumsal örnekçe: Toplumsal olayların bireysel görünüşlerinden yalıtılmış ayırıcı özelliklerine göre oluşturdukları genel biçim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar