toplumsal süreklilik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte toplumsal süreklilik kelimesinin manası:

 1. Bir toplumun özdeksel ve tinsel ekin öğeleri bakımından, sürekli değişimlerden geçmekle birlikte, kendine özgü kimliğini sürdürmesi.

toplumsal süreklilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toplumsal kalıtım: Bir toplumda oluşan ekin öğelerinin tarih içinde değişmelerden geçmekle birlikte o topluma ve o halka özgü olan, onları başkalarından ayırt etmek olanağı veren kimi özelliklerinin bulunması ve bunların kuşaktan kuşağa iletilmesi olgusu. Devamını Oku

 • ekinsel gecikme: (Ogburn) Tinsel ekin öğelerinin özdeksel ekin öğelerindeki değişiklikleri gecikmeyle izledikleri, çağını doldurmuş tinsel ekin öğelerinin yeni özdeksel koşullara karşın bir süre daha etkinliklerini sürdürdükleri görüşü. Devamını Oku

 • süreklilik: Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık. (Genel anlamda) Kesintisiz olarak sürüp gitme. Sürekli olma. Devamını Oku

 • toplumsal ilişkiler: Toplum üyelerinin ortaklaşa tinsel ve özdeksel etkinlikleri dolayısıyla aralarında oluşan bağlantıların tümü. Devamını Oku

 • toplumsal gelişme: Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi. 1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç Devamını Oku

 • geleneksel süreklilik: Tarihsel, çağdaş gelenek ya da gelenek öğeleri arasındaki bağ. bk. gelenek, öğe. krş. göreneksel süreklilik, boşinançsal süreklilik. Devamını Oku

 • göreneksel süreklilik: Tarihsel ve çağdaş görenek ya da görenek öğeleri arasındaki bağ. bk. görenek, öğe. krş. geleneksel süreklilik, boşinançsal süreklilik. Devamını Oku

 • boşinançsal süreklilik: Tarihsel ve çağdaş boşinanç ya da boşinanç öğeleri arasındaki bağ. bk. boşinanç, öğe. krş. geleneksel süreklilik, göreneksel süreklilik. Devamını Oku

 • süreklilik ilkesi: Her yerde sürekli bir gidiş olduğunu, doğada sıçramanın olmadığını, her şeyin bir bütün içinde örüldüğünü söyleyen temel ilke. Devamını Oku

 • kesintisiz süreklilik: Gelişme süreci içinde eski ile yeni arasındaki nesnel ve zorunlu bağlılık; her yeni şeyin yerine geçtiği eski şeyleri ortadan kaldırmayıp, onları içermesi ve kendine bağımlı kılması. Devamını Oku

 • toplumsal örge: Toplumsal yaşam sonunda, başka bir söyleyişle, insanın insanla, insanın hayvanla ya da insanın doğal çevreyle ilişkileri nedeniyle oluşan yasal ya da yasa dışı, kadın kız kaçırma; karşılıksız aşk; öç alma; babayla oğlu arasındaki yabansı savaş; bebeklerin şu ya da bu şekilde atılmaları; gelin yerine başka bir kızın geçirilmesi; bilinçli yada bilinçsiz olarak kurulan cinsel ilişki; Devamını Oku

 • toplumsal dayanışma: Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesi. Devamını Oku

 • toplumsal düzgüsüzlük: Bir bireyin, bir toplumsal kümenin davranışlarında, toplumsal çevresi ile ilişkilerinde ya da toplumun yapısında, işlevlerinde, toplumsal olarak yaptırıma bağlanmış olan düzgülere uymayan niteliklerin bulunması. Devamını Oku

 • yüreklilik: Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik. Yürekli kimseye yakışır davranış. Devamını Oku

 • Yates süreklilik düzeltmesi: Kategorik verilerde ki-kare testinin uygulanabileceği dört gözlü tablolarda kullanılması için Yates tarafından ileri sürülen, özellikle, gözlerden birinde 25’ten küçük gözlenen sıklığın varlığı durumunda kullanılan bir düzeltme, süreklilik düzeltmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar