topluyaşam süresi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte topluyaşam süresi kelimesinin manası:

 1. Belli bir çoğa kuşağının son bireyi ölene değin yaşadığı toplam süre.

topluyaşam süresi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kredi stoku: Bir ekonomide belli bir tarih itibariyle ticari, yatırım ve kalkınma bankaları ile merkez bankasının doğrudan açtığı krediler toplamı. Bir bankanın belli bir tarih itibariyle açtığı toplam kredi miktarı. Devamını Oku

 • öğecik izgeterim değerleri: Belli toplam dönüsü (S) ve toplam açısal kolcuğu (L) olan öğecik nicem durusu. Devamını Oku

 • evlenme oranı: Belli bir toplum ya da toplumsal kümede belli bir süre içindeki evlenme sayısının, o sıradaki toplam nüfusa oranı. Devamını Oku

 • nüfus: Kişi. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı. Devamını Oku

 • ussal insancılık: Bireyi belli bir toplumun üyesi olarak düşünmeyip onu yalnızca insan olarak ele alan ve eğitimin asıl kaynağı sayan felsefe görüşü. Devamını Oku

 • Rf değeri: [Rf değeri] Kağıt ve ince tabaka kromatografisinde, mevcut bileşenlerden birinin yürüdüğü noktanın başlangıç noktasına uzaklığının, çözücünün yürüdüğü toplam uzunluğa oranı. Bu değer belli şartlarda, belli bir madde için yaklaşık sabittir. Devamını Oku

 • durum göstergesi: Ayaktopu kümesinde takımların her karşılaşmada elde ettikleri sayıların toplamını gösteren çizelge. Bu sayıların toplamı ile ortaya çıkan gösterge küme birincisini belli ettiği gibi tüm öteki takımların dizisini de ortaya koyar. Devamını Oku

 • yetenekler: Geniş anlamında, bireyin, davranışlarını düzenleyen, etkinliklerini koşullandıran ve dirimbilimsel-toplumsal olarak belirlenen özellikleri. Dar anlamında, bireyi belli bir uğraşsal etkinliğe uygun kılan bir dizi ruhsal özellikleri. Devamını Oku

 • günlük ortalama sıcaklık: Herhangi bir yerde, gün içinde hava sıcaklığını saptamak için belli aralıklarla yapılan ölçü değerleri toplamının, ölçü sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik, bkz. ortalama. Devamını Oku

 • salgın: Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli. Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimselere birden bulaşması. Devamını Oku

 • bahar açısı: Yıldızdan geçen öğlenin ilkbahar noktasından geçen öğlene göre açısal uzaklığı; artı yönde ölçülür, (bk. şekil E. 16) Devamını Oku

 • açık alan katsayısı: 1 – Bir kentteki açık ve yeşil alanların yüzölçümleri toplamının, kentin yerleşik alanının yüzölçümüne oranı. 2 – Bir yapıda kat alanları toplamının yerbölümünün yapı yapılmamış alanları toplamına oranı. Devamını Oku

 • aggregate supply: Toplam arz, ulusal ekonomide toplam talebi karşŸılamak için kullanıla bilinen toplam mal ve hizmetler genel ikmali Devamını Oku

 • mali kaldıraç: Firmanın borçlanmasının net kâr üzerinde yarattığı değişme, diğer bir deyişle firma toplam borçlarının toplam varlıklarına ya da toplam borçlarının özkaynaklarına oranı. Devamını Oku

 • gayrisafi yatırım: Bir ülkede, genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen ve amortismanları da içeren yatırımların tümü, diğer bir deyişle gayrisafi sabit sermaye yatırımı ile stok yatırımların toplamı. krş. net yatırım Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar