toprak aşınması sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte toprak aşınması kelimesinin manası:

 1. Toprağın, özellikle eğimli yamaçlarda, rüzgâr, sel ve selinti sularının etkisiyle asal durumlarını yitirmesi, yerinden sökülüp taşınarak yamaçların çıplaklaşması.

toprak aşınması ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toprak kayması: Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın yerinden oynayarak hareket etmesi, kayşa, göçü, heyelan. Aklanlarda, yamaçlarda, yağmur ve kar erimelerinden sonra gevşekleşen toprakların yerlerinden oynayarak aşağılara doğru yavaşça Devamını Oku

 • yerinden oynama: Katmanların, içgüçlerin etkisiyle asal durumlarını yitirmesi. Devamını Oku

 • su süpürmesi: Koyak yamaçları gibi eğimli yüzeylerde, selinti sularının, taş ve topraktan oluşma yığıntıları eğim aşağı sürüklemesi. Devamını Oku

 • toprak parçalanması: Kamusal dağıtım ve düzeltim izlencelerinin ya da kalıt yasalarının bir sonucu olarak, toprağın, ekonomik kullanışa elverişli olmayacak ölçüde küçük parçalara bölünmesi; böylece genellikle kent toprağının gitgide daha çok sayıda bireyin elinde toplanarak düzentasar uygulamasının gerektirdiği birlik ve bütünlüğün bozulması. Devamını Oku

 • sellenme yarıntısı: Yumuşak ve gevşek özdeklerle örtülü yamaçlarda, selinti sularının aşındırıp, sürüklemeleri sonunda oluşan, uzunlamasına ve birbirine az çok koşut yarıntılardan her biri. Devamını Oku

 • toprak kölesi: Toprağa bağlı köle. Devamını Oku

 • toprak katları: Toprağın çeşitli oluş evrelerinde bulunan katları. Devamını Oku

 • toz toprak: Toz ve toprak yığını Örnek: … yere dökülmüş küçük mozaikler gibi toz toprağın içinde sönüp sönüp parlıyor. R. H. Karay Devamını Oku

 • toprak kolloitleri: Kil ve humustan oluşmuş negatif elektrik yüküne sahip ve toprağın emme kuvvetini oluşturan elementler. Devamını Oku

 • toprak köleliği: Toprağa bağlı kölelik düzeni. Devamını Oku

 • kara toprak: Koyu renkli, taneli, belli bir derinlikte bol hümüslü, B katı Killi ya da kilsiz, altı kireçli, sulak çayır toprağı. Devamını Oku

 • toprak kazanımı: Denizin ya da göllerin doldurulması sonucunda toprağın kamuca değerlendirilebilecek duruma getirilmesi. Devamını Oku

 • sınıflı toprak vergisi: Toprağın verimliliği dayanağına göre yapılan vergilendirme. Devamını Oku

 • toprak kullamım tasarı: Toprağın, gelecekte nasıl kullanılacağını, üzerinde hangi özel ve kamusal yapıların yapılmasına olur verileceğini ve bunların dayandığı varsayımları, gerekçeleri gösteren tasar türü. Devamını Oku

 • kırsal toprak geliştirimi: Kırsal toprağın, üzerinde yapı yapılabilir duruma getirilebilmesi için, kentbilim kurallarına uygun olarak yerbölümlemesinin yapılması ve altyapısının sağlanması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar