töredışçılık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte töredışçılık kelimesinin manası:

 1. Töreyi yadsıyan öğretilerin genel adı, ahlakdışçılık, amoralizm.

töredışçılık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • töre dışıcılık: Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlak dışıcılık, amoralizm. Devamını Oku

 • gerekmezcilik: İnsanın istenç özgürlüğünü saltıklaştırarak, gerçekte bilimin temeli olan gerekirciliği ve nedenselliğin genel geçerlilik niteliğini yadsıyan öğretilerin genel adı. Devamını Oku

 • tüm tanrıcılık: Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretilerin genel adı, kamu tanrıcılık, panteizm. Devamını Oku

 • tözcülük: Bir veya birçok tözün varlığını öne süren öğretilerin genel adı. Bir ya da çok tözün varlığını kabul eden öğretiler. Devamını Oku

 • inancılık: Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm. Devamını Oku

 • tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da Devamını Oku

 • akılcılık: Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya Devamını Oku

 • inkar: Bir şeyin varlığını kabul etmeme, yok sayma, yadsıma. Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma. Devamını Oku

 • yadsımacılık: Her tür gerçeği ve özellikle inancı yadsıyan görüş. Devamını Oku

 • töretanımaz: Daha üstün saydığı bir töre adına geçerli töreyi tanımayan, immoral. Töre kurallarına aykırı olan. Devamını Oku

 • deneyüstücülük: İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe Devamını Oku

 • dernek özgürlüğü: Herkesin, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına iye olabilme özgenliği (Bu hak, ancak kamu düzenini ya da genel sağtöreyi korumak için yasa ile sınırlanabilir). Devamını Oku

 • çelişik yanıt: Bir başka yanıtın olurladığını yadsıyan yanıt. Devamını Oku

 • genel başkanlık: Genel başkan olma durumu. Genel başkanın işi veya mesleği. Devamını Oku

 • genel müdürlük: Genel müdür olma durumu. Genel müdürün yetkisi ve makamı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar