tortikolis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tortikolis kelimesinin manası:

 1. Eğri boyun

tortikolis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ram: Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan. İşlemci tarafından okunup yazılabilen, üzerinde bilgilerin geçici olarak tutulduğu bellek. Devamını Oku

 • el yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu bozdoğan armudu sanır: Başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır. Devamını Oku

 • el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır: Başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır. Devamını Oku

 • neck: Çalgının sap kısmı. Boyun Boyun Devamını Oku

 • resign o.s. to: (boyun eğŸerek) -e katlanmak: We have resigned ourselves to the government´s new policy. Hükümetin yeni politikasına boyun eğŸdik. Devamını Oku

 • stiff neck: Lumbago, tutulmuşŸ boyun, boyun tutulması, inatçılık Devamını Oku

 • solungaç fistülü: Embriyonel gelişim sırasında yutak yarıklarının, tek veya iki taraflı olarak kapanmaması ve boyun bölgesinden dışarıya açılmasıyla belirgin, taylarda görülen bir yapılış bozukluğu, boyun fistülü, branşiyal fistül. Devamını Oku

 • karotis cisimciği tümörü: Baş boyun bölgesinde, genellikle tek taraflı ve yavaş gelişen, baş ve boyun kanını götüren atardamarının dallanma bölgesine yakın kısmından ve karotis cisimciğinden köken alan iyicil veya kötücül tümör, karotit cisimciği tümörü. Devamını Oku

 • trunkus vagosimpatikus: Nervus vagus’un boyun kesimiyle nervus sympathicus’un boyun kesiminin, ortak bir kılıfla sarılmasından oluşun sinir kökü. N. vagus’un boyun kesimiyle n. sympathicus’un boyun kesiminin, ortak bir kılıfla sarılmasından oluşun sinir kökü.Dgr.: Devamını Oku

 • obedience: İtaat, itaat etme, söz dinleme, boyun eğme. İtaat, boyun eğme, sadakat, bağlılık Devamını Oku

 • muskulus longissimus atlantis: Son boyun omurunun processus articularis’inden ve ilk ikinci, üçüncü göğüs omurlarının processus transversus’larından başlayıp birinci boyun omurunda sonlanan kas. Son boyun omurunun proc. articularis’inden ve ilk ikinci, üçüncü göğüs omurlarının Devamını Oku

 • gerdan: Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü Örnek: Başını geri atıp gerdanını olanca beyazlığıyla göstererek sarsıla sarsıla güldü. H. Taner Şişmanlarda çenenin altındaki tombulluk Örnek: Sivri çenenin altında iki kat bir gerdan. A. Gündüz Kesim hayvanlarında boyun. Devamını Oku

 • regiones koli: Boyun bölgeleri. Boyun bölgeleri.Dgr.: anat. regiones colli Devamını Oku

 • unyielding: Sert Boyun eğmez, direngen Yol Devamını Oku

 • indomitable: Yılmaz, boyun eğmez, direnen Yılmaz Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar