total brought forward sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte total brought forward kelimesinin manası:

 1. Toplam geçimi

total brought forward ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • the sum total of: -in toplamı: The sum total of their debts amounted to fifty million liras. Borçlarının toplamı elli milyon lira. Devamını Oku

 • aggregate supply: Toplam arz, ulusal ekonomide toplam talebi karşŸılamak için kullanıla bilinen toplam mal ve hizmetler genel ikmali Devamını Oku

 • mali kaldıraç: Firmanın borçlanmasının net kâr üzerinde yarattığı değişme, diğer bir deyişle firma toplam borçlarının toplam varlıklarına ya da toplam borçlarının özkaynaklarına oranı. Devamını Oku

 • buzağılama aralığı: Birbirini izleyen iki buzağılama arasındaki süre. Gebelik süresiyle doğum-gebe kalma aralığının toplamına eşittir. Süt sığırı işletmelerinde; doğumdan-doğuma geçen süreler toplamının doğum yapan ineklerin toplamına bölünmesiyle bulunan değer. Bu değerin 400 Devamını Oku

 • aggregate: Toplamak, bir araya getirmek, cem etmek Mecmu, toplam, yekün, küme Devamını Oku

 • açık alan katsayısı: 1 – Bir kentteki açık ve yeşil alanların yüzölçümleri toplamının, kentin yerleşik alanının yüzölçümüne oranı. 2 – Bir yapıda kat alanları toplamının yerbölümünün yapı yapılmamış alanları toplamına oranı. Devamını Oku

 • momentumun korunumu: bir sisteme etki eden dış kuvvetlerin toplamı sıfır ise toplam çizgisel momentum korunur. Devamını Oku

 • azotsuz öz madde tayini: Toplam yüzde kuru maddeden yüzde ham protein, yüzde ham yağ, yüzde ham selüloz, yüzde ham kül toplamının çıkarılmasıyla elde edilen miktar. Devamını Oku

 • öğecik izgeterim değerleri: Belli toplam dönüsü (S) ve toplam açısal kolcuğu (L) olan öğecik nicem durusu. Devamını Oku

 • alacaklı ulus: Yurda mal getirme ve yurttan mal çıkarma konularında, alacaklarının toplamı, borçlarının toplamından çok olan ülke. Devamını Oku

 • özkaynak çarpanı: Mali kaldıraç ölçüm yöntemlerinden biri olup, toplam varlıkların toplam özkaynaklara oranı. Devamını Oku

 • aggregate demand: Toplam talep, mallar ve hizmetler için toplam piyasa talebi Devamını Oku

 • istem enflasyonu: Toplam istemin toplam sunumu aşması durumunda ortaya çıkan enflasyon. Devamını Oku

 • borç oranı: İşletmenin toplam borcunun toplam varlıklarına oranı. Devamını Oku

 • başabaş grafiği: Toplam maliyet ile toplam gelirin birbirine eşitlendiği ve aşırı normalüstü kârın olmadığı üretim düzeyini gösteren grafik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar