tragedya öğeleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tragedya öğeleri kelimesinin manası:

 1. Aristoteles'in Poetika'sında tragedya için önerilen öğeler şunlardır : konu, davranış, konuşma, düşünce, dekor, müzik ve bunların uyumu.

tragedya öğeleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tragedyanın öğeleri: Aristoteles’in Poetika adlı yapıtında tragedyanın şu öğeleri taşıması önerilmiştir: 1. Konu, 2. Davranış, 3. Konuşma, 4.Düşünce, 5. Dekor, 6. Müzik uyumu Devamını Oku

 • görüntü öğeleri: Bir sinema ya da televizyon görüntüsünü oluşturan belli başlı öğeler. (Bunlar çerçeve/çerçeveleme, görüntü düzenlemesi, görüş noktası, alıcı açısı, çekim ölçeği, oyun-oyuncu, çevre/bezem/görünçlük donatımı/giysi/ makyaj, aydınlatma, renk, içerik/tema/konu/senaryo/dramatik yapı, devinim, ses, görünçlükleme/yönetimdir). Devamını Oku

 • tragedya oyuncusu: Tragedya oynamada başarı kazanan ve bu tür oyunlardan ün yapan oyunculara verilen ad. Devamını Oku

 • antik tragedya: İö VI. yüzyılda Yunanlı Thespis ile başlıyan ve İS I. yüzyılda Latin Seneca ile son bulan yedi yüzyıllık bir dönem içinde yazılmış tragedyalardan her biri. En büyük Yunan tragedya yazarları Aiskhilos, Sofokles ve Öripides’tir. Roma’da ise yapıtları oynanmaya elverişli olmamasına karşın, Seneca’dır. Devamını Oku

 • dört tragedya çeşidi: Aristoteles’e göre, tragedyanın; karmaşık, aktöresel, yalın ve yıkımsal olan dört türü. Devamını Oku

 • acıma ve korku: Aristoteles’in Poetika’sında, tragedya kahramanının başına gelenler karşısında duyulanacıma ve korku duygusu; bununla seyircinin iç yaşamında arınacağı savunulur, bak. katarsis. Devamını Oku

 • kristal köşeleri: Bir kristal üstündeki en az üç kenarın kesişmesiyle oluşan köşeler. Devamını Oku

 • üretim öğeleri: Herhangi bir malın üretimi için gerekli olan toprak, emek, anamal ve girişimci gibi öğeler. Devamını Oku

 • yerel yönetim bütçeleri: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal etkinlik gösteren belediye ve il özel idarelerine ait bütçeler. Devamını Oku

 • kristal öğeleri: Kristal eksenleri (a, b, c) ve bunlar arasındaki açılar (bc: alfa, ac: beta, ab: gamma) özdeş olan mineralin bütün kristalleri için değişmez geometrik sayıları. Devamını Oku

 • tragedya: Trajedi. Klasik tanımlamasında, yüceltilmiş sözlerle yazılan, yüceltilmiş bir kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle, seyircinin korkuya ve acımaya yönelerek duygusal arınmaya gittiği oyun türü. Çağdaş tanımı içinde, olağan Devamını Oku

 • biçme pano: Eksenleri etrafında dönerek dekor değişimini sağlayan pano. Bu panonun üç yüzü vardır ve her yüzüne bir dekor parçasının resmi yapılır. Bunlar yan yana getirilip döndürülerek dekor değişimi sağlanır. Devamını Oku

 • benzetme öğeleri: (Söz sanatı terimi) Üçtür: Benzetmelik, Benzetme yönü, Benzetilen Devamını Oku

 • hassa bahçeleri: Sarayın malı olup saray sınırları dışında bulunan bahçe ve bostanlar. Devamını Oku

 • tümcenin öğeleri: (Derleme.. cümlenin üyeleri) Tümcenin anlaşılmasında başlıca görevi yüklenmiş olan sözcükler: Özne, yüklem ve tümleçler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar