transeksiyon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte transeksiyon kelimesinin manası:

 1. Uzun eksene dik yapılan kesit.
 2. Uzun eksene dik olarak yapılan kesit.

transeksiyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • orta meristem: Açık tohumlularda (Gymnospermae) hücreleri uzun eksene dik olarak bölünen ve paralel hücre dizileri oluşturan meristem tipi. Rib meristem. Devamını Oku

 • enine kesit: Bir organizmayı boy eksenine dik ya da en eksenine paralel olarak kesen kesit. Transversal kesit. Bir organizmayı boy eksenine dik veya en eksenine paralel olarak kesen kesit, transversal kesit. Devamını Oku

 • dış ayrıklık: Eliptik devimlerde, elips üzerinde bulunan cisimden küçük eksene çizilen koşutun asal çemberi kestiği noktayı merkeze birleştiren doğrunun büyük eksene göre açısal uzaklığı (bk. şekil D. 40) Devamını Oku

 • çelik takoz: Genellikle 5 cm. x 5 cm. ile 15 cm. x 15 cm. değerleri arasında kesit alanı olan, haddelenmiş uzun çelik parça. Devamını Oku

 • profil: Yandan görünüş. İnsanın yüzünün yandan görünüşü Örnek: Yalnız, sakallı sert profilinin bir parçasını görebiliyoruz. F. R. Atay Yanay. Devamını Oku

 • basıklık: Basık olma durumu. Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arasındaki farkın büyük eksene oranı. Devamını Oku

 • uzun uzun: Uzun süre, uzun olarak, uzunca Örnek: En mutlu bakışımla uzun uzun seyrettim. R. N. Güntekin Uzatarak. Devamını Oku

 • ağırlıklı kesitaraştırma: Bir araştırma evreninin göreli olarak küçük bir kesimini oluşturmakla birlikte, araştırma amaçları bakımından özel bir önem taşıyan bir alt kesimine güdümlü olarak örnekte daha büyük bir yer veren kesit araştırma türü. Devamını Oku

 • yararlık yazımlıları: Ulusal kesit araştırmalarında olanaklı evren dizelgesi olarak kullanılan ve kamu yararlıklarından sürekli olarak yararlananları içeren yazımlar. Devamını Oku

 • kat davn: Damara kan veya sıvı verme veya kan alma amacıyla toplardamara küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince bir tüp geçirme işlemi. Devamını Oku

 • açısal devinirlik: Dinginlik koluyla açısal hızın çarpımı olarak belirtilen açısal devinim niceliği. Dönme eylemsizliği ile açısal hızın çarpımı olan yönleçsel nicelik ya da devinirliğin bir eksene göre döngüsü. Devamını Oku

 • uzunca: Biraz uzun. Uzun olarak, bol zamanlı Örnek: Ben uzunca kalacağım için aylık olarak tutmuştum odamı. E. Bener Devamını Oku

 • dayanım sınırı: Bir nesnenin dayanabileceği en büyük zorlanımın, birim kesit başına kuvvet olarak değeri. Bir nesnenin dayanabileceği en büyük zorlanımın, birim kesit başına kuvvet olarak değeri. Devamını Oku

 • tomografi: Bir organ veya organizma kesitinin röntgenle filmini çekme yöntemi. Kesitçekim Devamını Oku

 • boyuna kesit: Bir organizmayı boy eksenine paralel veya en eksenine dik olarak kesen kesit. Bir organizmayı boy eksenine paralel veya en eksenine dik olarak kesen kesit. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar