transisyonel mutasyon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte transisyonel mutasyon kelimesinin manası:

 1. Dna nın eşleşmesi sırasında pürin yerine diğer bir pürin veya pirimidin yerine diğer bir pirimidin bazın girmesiyle oluşan mutasyon.

transisyonel mutasyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • transversiyonel mutasyon: Dna üzerinde pürin yerine pirimidin veya tersi girmesi sonucu oluşan mutasyonlar. Devamını Oku

 • baskılayıcı mutasyon: Bir mutasyonun fenotipe yansımasını kısmen veya tamamen maskeleyen fakat ilgili mutasyondan başka bir yerde oluşan mutasyon, supresor mutasyon. Devamını Oku

 • anlamsız mutasyon: Nokta mutasyonu sonucunda mRNA kodonlarında bir bazın değişmesi ile yeni oluşan kodonun bitirici kodonlardan biri hâline geçmesi. Dna üzerinde hiçbir amino asit kodlamayan kodonlar üzerinde meydana gelen mutasyonlara verilen ad, Devamını Oku

 • supresor mutasyon: Bir mutasyonun fenotipik etkisini tersine çeviren ikinci bir mutasyon. Baskılayıcı mutasyon. Devamını Oku

 • mutasyon eklenmesi: Dna’daki birbiri ardı sıra gelen bazlar arasına bir mutajen veya bir veya daha çok bazın dışarıdan eklenmesiyle ortaya çıkan bir mutasyon. Devamını Oku

 • indüklenmiş mutasyon: Deneysel veya kazayla oluşan dış faktörlerin neden olduğu genetik mutasyon. Devamını Oku

 • saçma mutasyon: Anlamsız mutasyon. Devamını Oku

 • kromozomal mutasyon: Bir kromozomun büyük bölgelerini etkileyen bir mutasyon. Devamını Oku

 • amaçlı mutasyon: Mutagen ilâvesi ile yapılan mutasyon. Devamını Oku

 • spontan mutasyon: Dış çevre etkileri olmaksızın kendiliğinden meydana gelen mutasyon. Devamını Oku

 • oksotrofık mutasyon: (Yun. auxein: artırmak; trophe: besin) Organizmanın büyüyebilmesi için, belirli molekülü gerekli kılan mutasyon. Devamını Oku

 • germinal mutasyon: Genellikle ilk oluştuğu bireyde fenotipi etkilemeyen fakat yavrulara aktarılabilen, bir gamet hücresinde meydana gelen mutasyon. Devamını Oku

 • nonsense mutasyon: Polipeptit zincirinin sonlanması sinyalini vermede kullanılan, mRNA’da üç sonlandırıcı kodondan birinin gelmesine neden olan bir mutasyon. Devamını Oku

 • ornatma: Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi. Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan bir atom veya bir kök yerine bir başka atom veya kökün geçmesi. Devamını Oku

 • amin bileşikler: Amonyaktaki hidrojenin veya hidrojenlerin yerine alkil (R-) veya aril (Ar-) gruplarının girmesiyle meydana gelen bileşikler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar