transpozonlar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte transpozonlar kelimesinin manası:

 1. Bakterilerde bulunan hareketli genetik elementler. İnsersiyon dizileri, kompozittranspozonlar ve Tn3transpozonlar olmak üzere üç tipte görülür.

transpozonlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sıçrayan genler: Bk. hareketli DNA elementleri Orijinal olarak bulunduğu yerleri terk edip başka bir gen bölgesine giren gen veya genler, hareketli genetik elementler, transpozon. Devamını Oku

 • hareketli dna elementleri: Hem ökaryot hem prokaryot genomlarında bulunan, kromozomun bir yerinden bir yerine yer değiştirebilen hareketli DNA parçası. Prokaryotlarda genellikle transpozon olarak adlandırılır. Hareketli element, hareketli genetik element, sıçrayan genler. Devamını Oku

 • iz elementler: Bk. eser elementler Çinko, bakır, mangan, demir, molibden, iyot, selenyum ve kobalt gibi canlı dokuda çok az miktarda, fakat mutlaka bulunması gerekli elementler, mikro elementler, minor elementler, katalitik elementler, eser Devamını Oku

 • plazmit: Bakteri ve bira mayasında kromozom dışında bulunan, dölden döle tipik sayısını muhafaza eden, antibiyotik dirençliliği genlerini bulunduran, kendini eşleme yeteneğinde olan, genetik mühendisliği çalışmalarında diğer canlılara gen aktarımında vektör olarak kullanılan, çift iplikli, halkasal DNA. Devamını Oku

 • makroelementler: Kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, klor ve kükürdü kapsayan, kg dokuda gr olarak bulunan ve günlük olarak en az 100 mg dozunda alınması gereken kimyasal elementler, ana elementler, plastik elementler. Devamını Oku

 • Coccidia: Apikomplexa’Ların başta sindirim kanalı epitel hücreleri olmak üzere karaciğer ve diğer organlarda bulunan, omurgalı ve gelişmiş omurgasızlarda parazitlenen, Eimeriida ve Eucoccidiida olmak üzere iki takımı bulunan protozoa alt sınıfı. Devamını Oku

 • bakteriyoklorofil: Bazı bakterilerde bulunan ve ışığı absorblayan pigment. Pembe veya yeşil fotosentetik bakterilerde başlıca ışık tutucu olarak görev yapan bir çeşit klorofil. Devamını Oku

 • eser elementler: Zn, Cu, Mn gibi canlı dokuda çok az miktarda fakat mutlaka bulunması gerekli elementler. İz elementler. Cu, Mn, Se, Zn, F, I gibi canlı dokuda çok az miktarda bulunan (50 Devamını Oku

 • nükleik asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti Devamını Oku

 • nükleik asit: Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri. Bk. göze çekirdeği ekşiti Devamını Oku

 • dekstran: Maya ve bakterilerde bulunan, D glikozdan meydana gelen, depo maddesi olarak bulunan ve bakteri kapsül yapısına giren, dallanmış polisakkarit grubundan bir madde. Maya ve bakterilerde bulunan glikoz polimeri depo polisakkarit. Devamını Oku

 • guguksular: Kuşlar (Aves) sınıfının karinalılar (Carinatae) bölümünden, çoğu ormanlarda yaşayan, gagaları çeşitli biçimlerde olabilen, dilleri küçük, tırmanıcı tipte ayakları olan türleri içine alan bir takım. Guguk kuşları (Cuculi) ve papağanlar (Psittaci) olmak üzere iki alt takımı vardır. Devamını Oku

 • genom: Gametlerde bulunan kromozomlar. Bir bireyin ya da bir hücrenin genetik materyalinin tamamı. Devamını Oku

 • retropozon: RNA formunda hareket eden transpozon. Revers transkriptaz enzimi aracılığıyla RNA’nın DNA’ya çevrilerek genomun rastgele bir yerine taşınan hareketli elementler. Retrotranspozon. Devamını Oku

 • salmonella: Bir bakteri türü. Türleri besin zehirlenmesine ve tifoya (S. typhi) sebep olan, genetik çalışmalarda kullanılan bir bakteri cinsi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar