trapezium sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte trapezium kelimesinin manası:

 1. Geom
 2. Yamuk, ikizkenar yamuk [amer.], trapez kemiği

trapezium ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • trapezoid: Geom ikizkenar yamuk (Bazen trapezium ve trapezoid kelimeleri ters anlamda kullanılır) Yamuk, ikizkenar yamuk [amer.], yamuksu kemik Devamını Oku

 • foluk: Dikdörtgen ağların ikizkenar yamuk ağ biçimine dönüştürülebilmesi için kenarlarına düğümlenerek birleştirilen üçgen ağlar. Devamını Oku

 • kırmaçatı: (Mimarlık) Dört yüzeyli çatı olup, yapının dar yüzlerine bakan çatı yüzeyleri üçgen, geniş yüzlerine bakanları da ikizkenar yamuk biçimindedir. a. bk. beşikçatı, çadırçatı, sundurma çatı, mansard çatı. Devamını Oku

 • os trapezium: Os karpale I. Os karpale I.Dgr.: anat. os trapezium Devamını Oku

 • trapezci: Trapez. Trapez üstünde çeşitli tehlikeli gösteriler yapan sanatçı. Devamını Oku

 • yamukluk: Yamuk olma durumu. Yamuk bir biçimde davranma. Devamını Oku

 • trapeze: Trapez, jimnastik trapezi Trapez Devamını Oku

 • octahedron: ), (geom.) sekiz düzlemli ve üç boyutlu şekil –s (aktıhi´drınz)/oc.ta.he.dra (aktıhi´drı), geom. sekizyüzlü. Devamını Oku

 • prosessus frontalis: Etçillerde üst çene kemiğinin, burun kemiğiyle gözyaşı kemiği arasından alın kemiğine doğru olan uzantısı. İnsan ve sığırda elmacık kemiğinin, alın kemiğinin processus zygomaticus’u ile birleşen çıkıntısı. Devamını Oku

 • trapezius: Yamuk biçiminde olan. Yamuk biçiminde olan.Dgr.: anat. trapezius Devamını Oku

 • margo frontalis: Duvar kemiğinin, alın kemiğine sınır olan ön kenarı. Kamamsı kemiğin alın kemiğiyle kaynaşan ön kenarı. Devamını Oku

 • burun kemiği: Kısmen burun boşluğunu örten, birleşerek burunun köprüsünü meydana getiren iki kemik. Burun boşluğunun tavanını oluşturan; yanda gözyaşı kemiği, üst çene kemiği ve üst çene ara kemiği, arkada alın kemiğiyle komşu Devamını Oku

 • plane 2: Geom. düzlem. düzey, seviye: on an intellectual plane entelektüel bir düzeyde. uçak. düz düzlem, düzlemsel: plane figure geom. düzlem şŸekil. plane geometry düzlem geometri. uçmak. (suyun yüzünde) uçar gibi gitmek. Devamını Oku

 • sacroiliac: Kalçada iki kemiğin bitiştiği yere ait. Kuyruksokumu kemiğŸi ve kalça kemiğŸi eklem birleşŸim yeri ile alakalı (Anatomi) Devamını Oku

 • ulna: Önkolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında) bulunanıdır. Bk. dirsek kemiği Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar