travmatik amfizem sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte travmatik amfizem kelimesinin manası:

 1. Yaralanma veya ameliyat sonrasında solunum ve sindirim yollarından veya dışarıdan gelen gazların derinin altındaki bağ doku aralıklarına sızmasıyla oluşan sınırlı ve yaygın yumuşak çıtırtılı şişkinlikler.

travmatik amfizem ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • travmatik anemi: Yaralanma sonrası dokuların yaralanmalarında oluşan kan kaybı sonucu gelişen anemi. Devamını Oku

 • travmatik ısı artışı: Yaralanma sonucu oluşmuş bulunan bir yaranın seyri sırasında iyileşmenin başlangıç döneminde vücut ısısının yükselmesi. Devamını Oku

 • amfizem: Vücut organlarından bir bölümünün hava ile şişmesi. Dokularda patolojik olarak hava birikmesi veya kalması. Havanın biriktiği organ veya dokuya göre farklı adlarla anılır. 1. Alveoler amfizem. 2. Bağırsak amfizemi. 3. Devamını Oku

 • alveoler amfizem: Akciğer alveollerinin gereğinden fazla gaz veya havayla dolarak aşırı derecede genişlemesi, akut alveoler akciğer amfizemi, alveoler akciğer amfizemi, soluganlık. Devamını Oku

 • travmatik: Örseleyici Yara oluşumuna neden olan. Devamını Oku

 • interstisyel amfizem: Akciğerin interlobüler, subplöral ve diğer interstisyel bölgelerinde gereğinden çok hava toplanması. Devamını Oku

 • intestinal amfizem: Bağırsak amfizemi. Devamını Oku

 • işkembe ve börkeneğin travmatik olmayan yangısı: Travmatik nedenlere bağlı olmaksızın işkembe ve börkenek mukozasının akut veya kronik yangılanmasıyla belirgin bir hastalık, retikulitis ve ruminitis nontravmatika, rumen ve retikulumun travmatik olmayan yangısı. Devamını Oku

 • veziküler amfizem: Alveoler amfizem. Devamını Oku

 • dudak ünsüzü: Ağız boşluğundan gelen havanın dudaklara çarpıp patlamasıyla veya dudakların aralığından sızmasıyla oluşan ünsüz. (Derleme.. dudak konsonu, dudaksı, dudak fonemi, dudak sesi, dudak patlayıcısı, dudak sızıcısı) Ağız boşluğundan gelen havanın dudaklara Devamını Oku

 • travma: Canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan durum. Bir doku veya organın yapısını, biçimini bozan ve dıştan mekanik bir tepki sonucu oluşan yerel yara. Devamını Oku

 • dren: Ark. Ameliyat sonrası vücut içinde kalan doku artıklarını ve sıvıları dışarı atmak veya yara üzerindeki iltihabı akıtmakta kullanılan bükülgen tüp. Devamını Oku

 • mukozal lenfoit doku: Sindirim, solunum ve ürogenital sistemin mukozalarında mukozal bağışıklığın oluşumunu sağlayan ve M adı verilen membranöz hücreleri içeren lenf foliküllerinin bulunduğu yaygın lenfoit doku. Devamını Oku

 • camcı macunu: Cam ile çerçeve arasındaki aralıkları kapatmakta kullanılan ve kaba üstübeçle bezir yağından yapılan hamur. Üstübeçle bezir yağının karışmasından yapılan ve su sızmasını önlemek için kullanılan hamura benzeyen bir madde. Devamını Oku

 • solungaç: Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame. Suda yaşayan hayvanların solunum organı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar