Trichomonas gallinae sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Trichomonas gallinae kelimesinin manası:

 1. Başta güvercinler olmak üzere diğer kanatlıların üst sindirim sistemi, karaciğer gibi organlarında parazitlenerek kanatlı trikomonozisi adlı hastalığa neden olan, bazen hafif bazen de öldürücü seyreden, enfekte dokularda kazeöz bir kitle toplanması ve nekroz oluşumuyla ayırt edilen belirtilere neden olan dört adet ön kamçıya sahip paraziter protozoa türü.

Trichomonas gallinae ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Trichomonas foetus: Sığırların genital sisteminde parazitlenerek sığır trikomoniozisi adı verilen veneral hastalığa neden olan, boğalardan ineklere çiftleşme yoluyla bulaşan veya suni tohumlama yoluyla bulaşan, gebeliğin erken dönemlerinde yavru atma, piyometra ve kısırlığa neden olan üç adet anteriyor kamçıya sahip paraziter protozoa türü, Tritrichomonas foetus. Devamını Oku

 • Trichomonas gallinarum: Tavuk, hindi ve diğer evcil kanatlıların alt sindirim siteminde parazitlenen, bazen ölümcül olabilen kanatlı trikomoniozisi adlı hastalığa, sekum ve karaciğerde lezyonlara, iştahsızlık, ishal, canlı ağırlık kaybı gibi semptomlara neden olan dört ön kamçıya sahip tür. Devamını Oku

 • trichomonas: Bk. trikomonas Trichomonadida takımında, Zoomastigophorea sınıfında bulunan omurgalı ve omurgasızların sindirim sisteminde ve ürogenital sisteminde parazitlenen, pelta, aksostil, dalgalı zar ve 3-5 anteriyor falgelluma sahip kamçılı protozoa cinsi. Kimi sınıflandırma Devamını Oku

 • Trichomonas tenax: İnsanların ve primatların ağzında özellikle dişlerin çevresindeki diş taşlarında, çürük dişerin boşluklarında ve periodontal hastalıklarla ilgili lezyonlarda ve tonsiller kriptlerde bulunan dört adet anteriyor kamçıya sahip kommensal bir protozoon, Tetratrichomonas buccalis. Devamını Oku

 • Heterakis gallinae: Kanatlılarda histomonozisin etkeni olan Histomonas meleagridis adlı protozoona paratenik kanaklık yapan nematod türü. Devamını Oku

 • Dermanyssus gallinae: Kanatlı akarı. Devamını Oku

 • Acarus gallinae: Kanatlı akarı. Devamını Oku

 • Acarus gallinae: Kanatlı akarı. Devamını Oku

 • Trichomonas hominis: İnsanların sindirim siteminde bulunan ve apatojen olarak kabul edilen, enterik kamçılıların en yaygını. Devamını Oku

 • Trichomonas buccalis: Trichomonas tenax. Devamını Oku

 • heteroptera: (Yun. heteros: diğer; pteron: kanat) Bazen ayrı olarak kabul edilen, bazen de yarım kanatlılar (Hemiptera) içinde nicelenen bir böcek takımı. Gerçek böcekler olarak adlandırılan, iki çift kanada sahip Hemiptera alt Devamını Oku

 • Schistosoma intercalatum: Batı Afrika’da insanların, atların ve geviş getiren hayvanların venalarında parazitlenerek şistosomozis interkalatum adlı hastalığa neden olan, ara konakları Bulinus cinsi salyangozlar olan, son konaklara serkerlerle enfekte suların temasıyla bulaşan digenetik trematod türü. Devamını Oku

 • cryptosporidium: Eucoccidiida takımında, Eimeriina alt takımında, Cryptosporidiidae ailesinde bulunan ookistleri içerisinde dört adet sporozoit bulunmasıyla ayırt edilen insan ve diğer birçok omurgalının bağırsaklarında parazitlenerek Kriptosporidyum, içme suyu kaynaklarını kirletebilen ve insanlarda Devamını Oku

 • Trichomonadida: Parabasalidea üst takımında, Zoomastigophora sınıfında bulunan 6-8 kamçıya sahip karyomastigontları bulunan, kamçılardan birisi arkaya ilerleyen veya serbest veya vücut yüzeyine yapışık veya proksimal bir segmente sahip olan, dalgalı zarı (bulunduğu durumlarda) flagelluma bağlı olan, pelta ve kontraktil olmayan bir aksostile sahip, yalnızca birkaç türünün gerçek kistleri bulunan paraziter protozoa takımı. Dientamoeba, Histomonas, Monocercomonas ve Trichomonas Devamını Oku

 • Parelaphostrongylus tenuis: Genelde beyaz kuyruklu geyiklerde parazitlenen, ancak bazen koyun, keçi ve diğer geviş getiren hayvanlarda parazitlenerek ölümcül sinirsel hastalıklara neden olan nematod türü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar