trieller sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte trieller kelimesinin manası:

 1. Periyodik çizelgenin 3B elementleri, yani B, Al, Ga, In ve Tl grubu.

trieller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • soygaz: Periyodik çizelgenin sekizinci grubunu oluşturan He, Ne, Ar, Kr, Xe ve Rn gibi, kolayca reaksiyona girmeyen gazlar. Asal gaz. Devamını Oku

 • ametal: Metal olmayan element. Elektrik iletkenliği düşük, kolayca anyonlar verebilen, oksitleri asit oluşturan ve genellikle periyodik çizelgenin IV-VII’nci gruplarında bulunan kükürt, fosfor gibi elementler. Devamını Oku

 • pbloku: periyodik tabloda p–orbitallerinin dolmakta olduğu elementler grubu Devamını Oku

 • Hume Rothery kuralı: Birbirleriyle tam olarak karışıp katı çözelti (alaşım) oluşturabilen periyodik cetvelin IV, V, VIIB grubu metallerine ilişkin kurallar. Devamını Oku

 • halojen: Madenlerle birleştiğinde tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementleri. Periyodik çizelgede 7A grubunda bulunan flor, klor, brom, iyot ve astatin elementlerinin genel adı. Devamını Oku

 • zigler katalizörü: Geçiş metallerinin periyodik çizelgenin IV-VIII gruplarından, hidrür veya alkil metallerinin ise I, II, III gruplarından olabildiği, bir geçiş metali halojenüründen, bir metal hidrürden veya basınçla elde edilen, etilenin doğrusal polietilene ve polipropilenin kristalimsi polipropilenen sterospesifik polimerleştirilmesinde kullanılan, çoğunlukla bir kimyasal kompleks olan bir tür sterospesifik katalizör. Devamını Oku

 • ie: “id est (yani)”, yani, (Latince) that is to say (yani), yani, demek oluyor ki, örneğŸin Devamını Oku

 • periyodik çizelge: Elementlerin atom numaralarındaki artışa göre sıralandıkları, özelliklerindeki benzerliklerin görülmesi için yatay periyotlar ve düşey kolonlara yerleştirildikleri elementlerin çizelgesi. İlk olarak Mendeleev ve Meyer tarafından oluşturulan periyodik çizelge, atom kütlelerine göre oluşturulmuştu. Bu gün ise, atomların elektronik yapılarına benzer özellikteki elementleri gruplar içinde bir araya getiren, elementlerin atom numaralarına göre düzenlendikleri çizelge. Devamını Oku

 • ağır: Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli Devamını Oku

 • açil grubu: Bk. asil grubu Karboksilik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, asil grubu. Devamını Oku

 • hidroksit: Bir maden üzerine suyun etkisiyle, yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik. Oh- iyonu içeren bileşik. Genel olarak metal hidroksitleri (MOH) bazik, ametal hidroksitleri (NOH, RCOOH, ROH) Devamını Oku

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

 • fandom: Genel hayranlar, meraklılar grubu, hayranlar grubu, bir şŸeye aşŸık veya aşŸırı derecede düşŸkün insanlar grubu (spor, film, vb.) Devamını Oku

 • e grubu: Satıcının malı alıcının emrine kendi işletmesinde teslim ettiği; teslimden itibaren malla ilgili tüm masraf, risk ile diğer yükümlülüklerin dışalımcı tarafından karşılandığı uluslararası teslim biçimlerinin yer aldığı dört ana gruptan biri. krş. C grubu, D grubu, F grubu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar