trikarboksilik asit devri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte trikarboksilik asit devri kelimesinin manası:

 1. Bk. Krebs devri

trikarboksilik asit devri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sitrik asit devri: Bk. Krebs devri Devamını Oku

 • tca devri: Bk. Krebs devri Devamını Oku

 • akonitaz: Trikarboksilik asit devrinde (Krebs devri) sitrattan teşekkül eden ara maddeyi izositrata dönüştüren enzim. Devamını Oku

 • okzaloasetik asit oaa: Trikarboksilik asit devresine (Krebs Devri) giren, asetil CoA’dan asetil grubunu alarak sitrik asit oluşturan dört karbonlu karboksilik asit Okzaloasetat. Devamını Oku

 • hans adolf krebs: Hans Adolf Krebs, (1900-1981), Krebs siklusuna adını verdiğŸi Almanya doğŸumlu İngiliz biyokimyacı, 1953 Nobel Ödülü sahibi Devamını Oku

 • krebs: Bir soyadı; Hans Adolf Krebs (1900-1981), Krebs çemberinin isim babası Alman asıllı İngiliz biyokimyacı, 1953 Nobel Ödülü sahibi; Oklahoma’da bir şŸehir (ABD) Devamını Oku

 • krebs devri: Mitokondri matriksinde, besin maddelerinin aynşması ile oluşan asetil gruplanmn oksitlenerek karbondioksit hâline dönüştüğü, ara metabolitlerin indirgenerek ATP sentezinde kullanıldığı, asetil koenzim A ile başlayarak, sitrik asit, cis-akonitik asit, izositrat, alfa-keto glutarik asit, süksinik koenzim A, süksinik asit, fumarik asit, malik asit ve okzaloasetik asit şeklinde devir yapan, reaksiyon dizisi. Aerobik solunumda proteinlerin, yağların ve özellikle Devamını Oku

 • mitokondri: Kondriyom ögesi hâlinde sitoplazmanın içinde bulunan organcık. Hücre sitoplazmasında bulunan ve hücreye enerji sağlayan organel. Devamını Oku

 • calvin devri: Bk. Calvin Benson devri Devamını Oku

 • koşullu devriği: P => q biçimindeki koşullu nun devriği (…) Devamını Oku

 • yontma taş devri: Tarihten önceki zamanların en eski devri, Yontma Taş Çağı. Devamını Oku

 • uyanıklık: Uyanık olma durumu Örnek: O devri, ilk uyanıklık devri olduğu için hiç unutmaz. H. E. Adıvar Devamını Oku

 • alacağın devri: Borç ilişkilerinden doğan hakların alacaklı tarafından üçüncü tarafa devri. krş. alacaklandırma, forfeyting Devamını Oku

 • sitrik asit döngüsü: Glikoz, yağ asitleri ve birçok aminoasidin oksidasyonundan kaynaklanan asetil artıklarının karbondiokside oksidasyonunu sağlayan indirgenmiş elektron taşıyıcılarının (NADH+H+ ve FADH2) oluştuğu mitokondrionda gerçekleşen döngü biçiminde bir seri enzimatik reaksiyon, Krebs döngüsü, trikarboksilik asit döngüsü, TCA döngüsü. Devamını Oku

 • krebs cycle: Krebs döngüsü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar