triklabendazol sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte triklabendazol kelimesinin manası:

 1. Karaciğer kelebeklerinin özellikle larvalarına karşı etkili benzimidazol grubundan bir ilaç.

triklabendazol ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ascaris lumbricoides: Bk. bağırsak solucanı Erişkinleri insanların ince bağırsaklarında bulunan, larvaları karaciğer ve akciğer göçü geçiren, dünyada özellikle sağlık koşulları iyi olmayan ülkelerde yaygın olan, insanlara enfektif ikinci dönem larvaları taşıyan yumurtaların Devamını Oku

 • mirasidyum: İnsan, köpek, kedi ve domuz gibi memelilerin karaciğerinde parazit olarak bulunan, yumurtadan çıkıp konak olarak sümüklü böceğe geçen, karaciğer kelebeklerinin silli lârvaları. Digenea’ların ilk larval evresi. Devamını Oku

 • metaserkarya: (Yun. meta: sonra; kerkos: kuyruk) Serkaryanın omurgalı konağa girmesiyle serkaryadan gelişen, iç parazit karaciğer kelebeklerinin hayat devresinde bir safha. Devamını Oku

 • metaserkarya: (Yun. meta: sonra; kerkos: kuyruk) Serkaryanın omurgalı konağa girmesiyle serkaryadan gelişen, iç parazit karaciğer kelebeklerinin hayat devresinde bir safha. Devamını Oku

 • Toxocara canis: Erişkinleri köpeklerin ince bağırsaklarında bulunan, göç eden larvaları akciğerler, karaciğer, böbrek, beyin ve gözde lezyonlara neden olan, insanlarda ise ikinci dönem larvaları iç organ larva göçüne neden olan nematod türü. Devamını Oku

 • Toxocara canis: Erişkinleri köpeklerin ince bağırsaklarında bulunan, göç eden larvaları akciğerler, karaciğer, böbrek, beyin ve gözde lezyonlara neden olan, insanlarda ise ikinci dönem larvaları iç organ larva göçüne neden olan nematod türü. Devamını Oku

 • karaciğer biyopsisi: Karaciğerden muayene edilmek üzere ufak bir parça çıkarılması. Özellikle siroz, fibroz ve neoplazilerin yol açtığı karaciğer büyümelerinin nedenlerini ortaya koymak için en radikal yöntemdir. Ayrıca alfatoksikozis ve kimi zehirlenmelerle, bakır ve A vitamini yetersizliklerinin tanısında yarar sağlar. Pıhtılaşma bozuklukları bulunmayan karaciğer hastalıklarında güvenilir biçimde uygulanabilir. Devamını Oku

 • serkarya: Karaciğer kelebeklerinin kuyruklu lârvası. Konağı olan sümüklü böceklerde meydana gelir ve sümüklüböcekten ayrılarak konağı olan diğer omurgalılara geçer. Serker. Devamını Oku

 • Capillaria: Trichuroidea üst ailesinde, Trichuridae ailesinde bulunan birçok memeli ve kuşun karaciğer ve bağırsaklarında parazitlenen trişuroit bir nematod cinsi. Capillaria. hepatica ve C. philippinensis adlı iki tür insanlarda ölümcül enfeksiyonlara neden olmaktadır, Hepaticola, Trichosoma. Devamını Oku

 • iç organ larva göçü: Köpeklerde bulunan Toxocara canis, kedilerde bulunan Toxocara cati, rakunlarda bulunan Baylisacaris procyonis türlerinin ikinci dönem larvalarının neden olduğu larva göçü. Bu larvalar insanların karaciğer, akciğer, beyin, göz gibi bağırsak dışı dokularında uzun süre göç etmeleri sonucunda ısrarlı bir hipereozinofili, hepatomegali, pnömoni gibi belirtilerle ayırt edilen hastalık tablosuna yol açarlar, larva migrans interna. Devamını Oku

 • luteosikrin: Penicillum islandicum türü bakterilerin ürettiği özellikle pirinç ve mısır gibi bitkilerde bulunan, özellikle karaciğer üzerinde toksik etkiye sahip, sarı renkli ve yağda biriken bir toksin. Devamını Oku

 • hepatic: Karacigere ait Karaciğer renginde. Karaciğere Devamını Oku

 • Arge pullata larva zehirlenmesi: Arge pullata türü sinek larvalarının, bitkilerle birlikte tüketimi sonucu, koyun ve keçilerde, karaciğer nekrozlarıyla belirgin, oktapeptitlere bağlı zehirlenme. Devamını Oku

 • Taenia hydatigena: Son konakları köpekler ve yabani etçiller olan, larvaları çeşitli geviş getiren hayvanların ve kemiricilerin karaciğer ve karın boşluğunda bulunan tenya türü, Taenia marginata. Devamını Oku

 • alfa fetoprotein: Embriyonel dönemde amniyon kesesi ve karaciğerden sentezlenen 580 amino asitli bir protein. Erişkinlerde karaciğer tümörlerinde, karaciğer sirozu ve viral karaciğer yangılarında kandaki ve karaciğerdeki düzeyi artar. Gebelerde kanda yüksek düzeylerde bulunması ve amniyon sıvısındaki artışı, nöral tüple ilgili yapılış bozukluklarını veya kimi kromozom hastalıklarının varlığını gösterir, AFP. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar