trimetilamin kükürt trioksit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte trimetilamin kükürt trioksit kelimesinin manası:

 1. Formülü (CH3)3NSO3, erime noktası 232-238

trimetilamin kükürt trioksit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • erime ısısı: Bir çözeltideki makromoleküllerin yarısının yozlaştığı ısı. Erime sürecindeki dizgenin, çevreden ısı türünde aldığı erke. Devamını Oku

 • fahrenhayt ölçeği: Bir atmosfer basınç altındaki suyun kaynama noktasını 212° ve buzun erime noktasını 32° olarak alan sıcaklık ölçeği. Devamını Oku

 • fiziksel özellikler: Bir özdeğin, sertlik, yoğunluk, erime noktası, kaynama noktası, renk gibi kimyasal değişimlerinden bağımsız olan özellikleri. Devamını Oku

 • fahrenhayt kertesi: Bir atmosfer basınç altındaki suyun kaynama noktası ile buzun erime noktası arasındaki sıcaklık aralığının 180 de biri. Devamını Oku

 • fosforik asit: Fosfor, hidrojen ve oksijenden oluşan, suda kolay çözünen, 42 °C’de eriyen, gübre, sabun, deterjan yapımında ve eczacılıkta kullanılan, kristal yapılı, sıvı durumda, renksiz bir asit (H3PO4). Kimyasal formülü H3P04 olan, Devamını Oku

 • talbot yasası: Eğer ağtabakanın bir noktası, yeğinliğinin devirsel değişme frekansı, görüntü erime frekansından daha yüksek bir ışıkla uyarılıyorsa, doğan duyulanma, yeğinliği, bir devir süresi içinde yayımlanan değişken ışığın ortalama yeğinliğine eşit yeğinlikte sürekli bir ışığınki ile özdeştir, bkz. görüntü erime frekansı. Devamını Oku

 • donma noktası: Eriyik durumda bulunan bir metalin kendi özelliğine bağlı olarak donmaya başladığı andaki ısı derecesi. Suyun donmaya başladığı derece. Devamını Oku

 • zeveban noktası: Bk. erime noktası Devamını Oku

 • eutectic point: Birlikte erime noktası Devamını Oku

 • erime eğrisi: Erime noktasının basınçla değişimini gösteren eğri. Devamını Oku

 • erime sıcaklığı: Çift iplikli DNA moleküllerinin tek iplikli yapıya dönüştükleri veya tek iplikli nükleik asit moleküllerinin ikincil yapılarını kaybettikleri sıcaklık derecesi. Erime olayının olduğu sıcaklık, erime noktası da denir. Devamını Oku

 • nitrogliserin: Nitrik asit içine gliserin konularak elde edilen, uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği olan madde. Formülü C3H5(NO3)3, yoğunluğu 1,60 g/mL, akma noktası 13,1C, patlama noktası 218 Devamını Oku

 • santigrat: Suyun buz olma noktasını 0, buharlaşma noktasını 100 sayarak arasını derece olarak adlandıran yüz eşit kısma bölme yoluyla bulunan ısı ölçeği. Bir atmosfer basınç altındaki suyun kaynama sıcaklığı ile buzun Devamını Oku

 • aşırı erime: Erime noktasından daha aşağı bir ısı derecesine düşmesine rağmen birtakım şartlar altında bir sıvının katılaşmaması durumu. Devamını Oku

 • ötektik alaşım: İki metalin en düşük erime noktasına sahip karışımını oluşturacak oranlarda bulunduğu alaşım. Ötektik bileşimli alaşım. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar