trombüs sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte trombüs kelimesinin manası:

 1. Pıhtı
 2. Canlıda, fibrin, kan pulcuğu ve hücresel elemanlardan oluşan, oluştuğu noktada damarın veya kalbin iç yüzünün tıkanmasına neden olan kan pıhtısı.
 3. Tıkaç.
 4. Tromboz.

trombüs ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • embolus: Tıkaç. Kan veya lenf damarı içerisinde yüzen ve damar iç boşluklarının mekanik olarak daralmasına veya tıkanmasına neden olan katı, sıvı veya gaz h Devamını Oku

 • tıkanma anemisi: Damarların tam veya kısmi tıkanması sonucu oluşan anemi. Genellikle tromboz, atherom ve damar yangısıyla ilişkilidir, obturasyon anemisi. Devamını Oku

 • beyin infarktüsü: Beyin damarının trombotik veya embolik olarak tıkanması sonucunda, beyin dokusunda meydana gelen erime nekrozu. Devamını Oku

 • beyin infarktüsü: Beyin damarının trombotik veya embolik olarak tıkanması sonucunda, beyin dokusunda meydana gelen erime nekrozu. Devamını Oku

 • tespit sıvısı: Canlılardan alınan parçaların daha sonra bozulmalarını engellemek ve canlı hallerine en yakın şekilleriyle muhafaza etmek için kullanılan Bouin, Zenker, ozmiyum tetroksit, glutaraldehit vb. gibi kimyasal maddeler. Fiksatif. Canlı veya parçalarını Devamını Oku

 • sığırlarda adenovirüs enfeksiyonu: Buzağılarda ve besi sığırlarında, ateş, kanlı ishal, merme ve ağız mukozasında konjesyon, ön midelerde ve mayalıkta nekroz, ülser, pnömoenteritis ve keratokonjuktivitisle belirgin adenovirüs enfeksiyonu. Etken damar endotel hücrelerinde yerleşerek trombozlara ve iskemik nekrozlara neden olur. Devamını Oku

 • sığırların deri anjiyomatozisi: Sığırlarda özellikle sırt bölgesindeki deride çok sayıda iyicil damar tümörünün oluşumuyla belirgin, yangı veya şiddetli kanamalara neden olabilen hastalık. Devamını Oku

 • sıtma aşıları: İnsanlarda sıtmaya neden olan dört Plasmodium türü veya kemiricilerde sıtmaya neden olan P. berghei Devamını Oku

 • göğüs kanalı: Lenf damar sisteminin, omurilik önünde bulunan ve alt ana toplardamarına açılan ana damar bölgesi. Pecquet sarnıcı, torasik kanal. Lenf sarnıcından başlayarak truncus bijugularis veya v. cava cranialis’e açılan en büyük Devamını Oku

 • fibrinli akciğer yangısı: Yangısal eksudat içerisinde fibrin bulunmasıyla, loplardan en az birinin büyük bir bölümünü etkilenmesi ve genellikle göğüs zarında yapışmalarla belirgin akciğer yangısı, lober pnömoni, krupöz pnömoni, fibrinöz akciğer yangısı. Devamını Oku

 • kan pıhtısı: Polimerize olmuş ve çözünmeyen fibrin ağı ile bunlara yapışmış hücrelerden oluşan, katılaşmış ve çoğunlukla kanamanın olduğu bölgelerde görülen yapı. Yapısında kan hücreleri ve kan pulcukları içeren fibrin yumağından oluşan, çoğunlukla Devamını Oku

 • yürek çöküntüsü: Akciğerlerin facies medialis’in pars mediastinalis’inde kalbin neden olduğu çöküntü, impresyo kardiyaka. Akciğerlerin facies medialis’in pars mediastinalis’inde kalbin neden olduğu çöküntü, impresyo kardiyaka. Devamını Oku

 • Akabane virüs hastalığı: Bunyaviridae ailesinde, Bünyavirüs cinsinde yer alan ve sokucu sineklerle taşınan bir virüsün inek, keçi ve koyunlarda gebelik döneminde enfeksiyonlara neden olarak yavru atmaya veya nöral tüpün kapanmasının engellenmesi sonucu artrogripozis veya hidranensefaliyle belirgin yapılış bozukluklarına neden olan viral bir hastalık, Akabane hastalığı, doğuştan artrogripozis-hidranensefali sendromu, sığırların enzootik artrogripozisi. Devamını Oku

 • virüs: Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop. Bilgisayar programlarında bozulmaya sebep olan etken. Devamını Oku

 • obliterasyon: Vücuttaki boşlukların tıkanması. Tam tıkanma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar