tropism sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tropism kelimesinin manası:

 1. İ, biyol dogrulum
 2. Genellikle usually uyarıcıya pozitif veya negatif tepki vererek büyüyen bir organizmanın oryantasyonu (Biyoloji)

tropism ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kemotaksis: Bir kimyasal maddeye doğru veya bir kimyasal maddeden uzağa doğru organizmanın hareketi. Nötrofillerin kendilerini çeken maddelere doğru yönelmelerine verilen ad. Devamını Oku

 • uyaran: Uyarma işini yapan kimse veya şey, münebbih. Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç, uyarıcı. Devamını Oku

 • thigmotaxis: Bir organizmanın mekanik tahrik/uyarım kaynağŸından uzağŸa veya ona doğŸru hareketi (Biyoloji) Devamını Oku

 • Aeromonas: Gram negatif, isteğe bağlı anaerobik ve fermentatif, oksidaz ve katalaz pozitif, çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi. Gram negatif, çubuk biçiminde, genellikle hareketli, katalaz test pozitif, karbonhidratları fakültatif olarak parçalayan, Devamını Oku

 • depolarizasyon: Bk. ucaysızlanım Kutupsuzlaşma Zar boyunca Devamını Oku

 • iyon: Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün. Bk. üşer Devamını Oku

 • chemotropism: Simiotropizm, hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya uzaklaşma, kimyadoğrulumu. Kimyasal bir uyarıcıya tepki vererek büyüme veya hareket Devamını Oku

 • katyon: Bir çözeltinin elektrolizi sırasında katotta toplanan iyon, artın. Bk. artın Devamını Oku

 • anyon: Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin. Bk. eksi üşer Devamını Oku

 • irritasyon: Tahriş edici etken nedeniyle deri veya mukozada meydana gelen durum, tahriş. Kas, sinir veya organın uyarıya karşı gösterdiği tepki. Devamını Oku

 • batmotrop etki: Kalp kasının uyarılabilme yeteneğinin değişmesi. Kalpte, N. vagusun uyarılması negatif batmotrop etki, N. accelerantesin uyarılması pozitif batmotrop etki yapar. Devamını Oku

 • tepki: Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon. Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan söz veya davranış Örnek: Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı. H. Taner Yorum, karşılık Devamını Oku

 • çoğaltım negatifi: Bir pozitiften basım yoluyla elde edilmiş negatif film; ana negatif dışındaki herhangi bir negatif. (Bir başka negatif ya da pozitif elde etmekte kullanılır. Çoğaltım eşlemi de denir). Devamını Oku

 • negatif pozitif işleme: Negatif duyarkattaki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak, açındırma sonunda negatif görüntü oluşturmak, bu negatif yardımıyla pozitif görüntü sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işleme. Evrilir film işlemesinin karşıtı. Devamını Oku

 • streptokok: Sıvı ortamda zincir biçimde koloniler oluşturan, çoğu zaman patojen olan bir mikrokok. Gram pozitif, birçoğu isteğe bağlı anaerob, genellikle hareketsiz, katalaz ve oksidaz negatif, ikili veya zincir h Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar