trunkus simpatikus sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte trunkus simpatikus kelimesinin manası:

 1. Boyun kısmı hariç, omur gövdelerinin aşağı yan kısmında, her iki tarafta simetrik ve segmental olarak sıralanan ganglia trunci sympathici ile bunları birbirine bağlayan rami interganglionares’ten oluşan sağlı sollu bir çift kordon.
 2. Boyun kısmı hariç, omur gövdelerinin aşağı yan kısmında, her iki tarafta simetrik ve segmental olarak sıralanan ganglia trunci sympathici ile bunları birbirine bağlayan rami interganglionares'ten oluşan sağlı sollu bir çift kordon.Dgr.: anat. truncus sympathicus

trunkus simpatikus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rami interganglionares: Truncus sympathicus’ta, ganglia trunci sympathici’yi uzunlamasına olarak birbirine bağlayan sinir lifleri. <l Devamını Oku

 • trunkus vagosimpatikus: Nervus vagus’un boyun kesimiyle nervus sympathicus’un boyun kesiminin, ortak bir kılıfla sarılmasından oluşun sinir kökü. N. vagus’un boyun kesimiyle n. sympathicus’un boyun kesiminin, ortak bir kılıfla sarılmasından oluşun sinir kökü.Dgr.: Devamını Oku

 • simpatikus: Otonom sinir sisteminin bir bölümü. Otonom sinir sisteminin bir bölümü.Dgr.: anat. sympathicus Devamını Oku

 • simpatikus: Otonom sinir sisteminin bir bölümü. Otonom sinir sisteminin bir bölümü.Dgr.: anat. sympathicus Devamını Oku

 • trunkus intestinalis: Truncus jejunalis ve truncus colicus adlı lenf damarlarının birleşmesiyle oluşan lenf damarı. Truncus jejunalis ve truncus colicus adlı lenf damarlarının birleşmesiyle oluşan lenf damarı.Dgr.: anat. truncus intestinalis Devamını Oku

 • trunkus: Gövde Gövde, vücut. Gövde, vücut.Dgr.: Devamını Oku

 • trunkus bikarotikus: Sağ ve sol arteria carotis communis’lerin ortak kökü. Sağ ve sol a. carotis communis’lerin ortak kökü.Dgr.: anat. truncus bicaroticus Devamını Oku

 • trunkus lingofasyalis: Yüz atardamarıyla dil atardamarının ortak kökü. Yüz atardamarıyla dil atardamarının ortak kökü.Dgr.: anat. truncus lingofacialis Devamını Oku

 • trunkus brakiosefalikus: Kolun ve başın atardamarlarını veren ortak kök. Kolun ve başın atardamarlarını veren ortak kök.Dgr.: anat. truncus brachiocephalicus Devamını Oku

 • trunkus hepatikus: Karaciğer lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı. Karaciğer lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı.Dgr.: anat. truncus hepaticus Devamını Oku

 • trunkus kolikus: Kalın bağırsak lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı. Kalın bağırsak lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı.Dgr.: anat. truncus colicus Devamını Oku

 • trunkus kolikus: Kalın bağırsak lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı. Kalın bağırsak lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı.Dgr.: anat. truncus colicus Devamını Oku

 • trunkus gastrikus: Geviş getirenlerde mide lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı. Geviş getirenlerde mide lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı.Dgr.: anat. truncus gastricus Devamını Oku

 • trunkus vagalis dorsalis: Göğüs boşluğu içinde, her iki nervus vagus’un üst kollarının, yemek borusunun üst kısmında birleşmeleri sonucu oluşan sinir kökü. Göğüs boşluğu içinde, her iki n. vagus’un üst kollarının, yemek borusunun üst Devamını Oku

 • trunkus vagalis ventralis: Göğüs boşluğu içinde, her iki nervus vagus’un alt kollarının, yemek borusunun alt kısmında birleşmeleri sonucu oluşan sinir kökü. Göğüs boşluğu içinde, her iki n. vagus’un alt kollarının, yemek borusunun alt Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar