trunkus vagosimpatikus sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte trunkus vagosimpatikus kelimesinin manası:

 1. Nervus vagus’un boyun kesimiyle nervus sympathicus'un boyun kesiminin, ortak bir kılıfla sarılmasından oluşun sinir kökü.
 2. N. vagus'un boyun kesimiyle n. sympathicus'un boyun kesiminin, ortak bir kılıfla sarılmasından oluşun sinir kökü.Dgr.: anat. truncus vagosympathicus

trunkus vagosimpatikus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • trunkus vagalis dorsalis: Göğüs boşluğu içinde, her iki nervus vagus’un üst kollarının, yemek borusunun üst kısmında birleşmeleri sonucu oluşan sinir kökü. Göğüs boşluğu içinde, her iki n. vagus’un üst kollarının, yemek borusunun üst Devamını Oku

 • trunkus vagalis ventralis: Göğüs boşluğu içinde, her iki nervus vagus’un alt kollarının, yemek borusunun alt kısmında birleşmeleri sonucu oluşan sinir kökü. Göğüs boşluğu içinde, her iki n. vagus’un alt kollarının, yemek borusunun alt Devamını Oku

 • nervus depressor: Nervus vagus’un boyun kesiminde nervus laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir. N. vagus’un boyun kesiminde n. laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir.Dgr.: anat. nervus depressor Devamını Oku

 • trunkus simpatikus: Boyun kısmı hariç, omur gövdelerinin aşağı yan kısmında, her iki tarafta simetrik ve segmental olarak sıralanan ganglia trunci sympathici ile bunları birbirine bağlayan rami interganglionares’ten oluşan sağlı sollu bir çift kordon. Devamını Oku

 • karın bölümü: Truncus sympathicus’un karın boşluğunda seyreden kesimi. Musculus pectoralis major’un vagina musculi recti’den çıkan bölümü. Devamını Oku

 • trunkus bikarotikus: Sağ ve sol arteria carotis communis’lerin ortak kökü. Sağ ve sol a. carotis communis’lerin ortak kökü.Dgr.: anat. truncus bicaroticus Devamını Oku

 • trunkus lingofasyalis: Yüz atardamarıyla dil atardamarının ortak kökü. Yüz atardamarıyla dil atardamarının ortak kökü.Dgr.: anat. truncus lingofacialis Devamını Oku

 • trunkus brakiosefalikus: Kolun ve başın atardamarlarını veren ortak kök. Kolun ve başın atardamarlarını veren ortak kök.Dgr.: anat. truncus brachiocephalicus Devamını Oku

 • trunkus intestinalis: Truncus jejunalis ve truncus colicus adlı lenf damarlarının birleşmesiyle oluşan lenf damarı. Truncus jejunalis ve truncus colicus adlı lenf damarlarının birleşmesiyle oluşan lenf damarı.Dgr.: anat. truncus intestinalis Devamını Oku

 • trunkus: Gövde Gövde, vücut. Gövde, vücut.Dgr.: Devamını Oku

 • vagus: Nervus Vagus onuncu kafa siniridir, kafatasından çıktıktan sonra mide, barsak sisteminin bir kısmına, kalp ve akcigerlere dallar verir. Bu sistemlerin fonksiyonlarında önemli rol oynayan bir sinirdir. Beyinden çıkan ve iç Devamını Oku

 • trunkus pudendoepigastrikus: Arteria profunda femoris’ten çıkan ve arteria epigastrica caudalis ile arteria pudenda externa’nın ortak kökünü oluşturan atardamar. A. profunda femoris’ten çıkan ve a. epigastrica caudalis ile a. pudenda externa’nın ortak kökünü Devamını Oku

 • nervus laringeus rekurrens: Göğüs boşluğu içınde, basis cordis civarında nervus vagus’tan ayrılan ve geri bir seyirle gırtlağa ulaşan sinir. Göğüs boşluğu içınde, basis cordis civarında n. vagus’tan ayrılan ve geri bir seyirle gırtlağa Devamını Oku

 • pleksus aortikus torasikus: Göğüs bölgesinde, sempatik liflerle nervus vagus’un liflerinin, aorta thoracica çevresinde oluşturdukları sinir ağı. Göğüs bölgesinde, sempatik liflerle n. vagus’un liflerinin, aorta thoracica çevresinde oluşturdukları sinir ağı.Dgr.: anat. plexus aorticus thoracicus Devamını Oku

 • nükleus parasimpatikus nervus vagi: Nervus vagus’un parasempatik liflerinin başlangıç çekirdeği. N. vagus’un parasempatik liflerinin başlangıç çekirdeği.Dgr.: anat. nucleus parasympaticus nervus vagi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar