tuka sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tuka kelimesinin manası:

 1. Takva. Allah'tan korkmak. Havfullah.

tuka ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • fear: Korkmak Korku, dehşet Kuruntu, endişe, Devamını Oku

 • evliya: Eren, ermiş, veli. Yatır Örnek: Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim. R. H. Karay Erenler, ermişler. Devamını Oku

 • libası takva: Takva elbisesi. Salih ameller. (Osmanlıca’da yazılışı: libas-ı takva) Devamını Oku

 • takva: Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getirme, züht. Allah’tan korkma. Devamını Oku

 • defi şer: Kötülüğü ve şerri def’etmek.(Bu günlerde, Kur’an-ı Hakim’in nazarında, imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def’-i şer, celb-i nef’a racih olmakla beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan, Devamını Oku

 • ödü bokuna karışmak: Çok korkmak. Kaba çok korkmak: “Fırsatını bulsa pencereden atlayıp kaçacak, öyle de ödü bokuna karışmış.” -A. Ümit. Devamını Oku

 • azimet: Gidiş. 1. kuvvetli bir iradeye dayanan karar, yemin anlamına gelmektedir. 2. herhangi bir kolaylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılması gerekli olan dini vecibeler. Devamını Oku

 • fear reprisals: Misillemeden korkmak, intikam veya öç alma faliyetlerinden korkmak Devamını Oku

 • achluophobia: Karanlık korkusu, normal olmayan bir şŸekilde karanlıktan korkmak, geceden korkmak, skotofobi, niktofobi Devamını Oku

 • be afraid to do: Yapmaktan korkmak, yapmaya korkmak Devamını Oku

 • funk: İ, f, ing, kdili korku, dehşet; korkak adam; f çok korkmak, korkup çekil mek; korkaklık etmek, kaçınmak; onlemek Korkmak, çekinmek, kaçınmak, yan çizmek, korkutmak, dehşete düşürmek Devamını Oku

 • eliyazübillah: Allah’a sığınır, Allah’a iltica ederiz. Allah korusun, Allah saklasın (mealinde dua). (Osmanlıca’da yazılışı: el-iyazü-billah) Devamını Oku

 • rabbani: Allah ile ilgili, Allah’a bağlı, ilahî, Allah’tan gelen. Kalbini ve fikrini Allah’a bağlamış ve sadece onunla meşgul olan. Devamını Oku

 • dread: Çok korkmak, korku ve endişe duymak, korku hissetmek Hoşlanmamak, sevmemek Devamını Oku

 • terki masiva: Allah’tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fani ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak. (Osmanlıca’da yazılışı: terk-i mâsivâ) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar