tüketim bulmacası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tüketim bulmacası kelimesinin manası:

 1. Hanehalkı harcama anketi verileri ile kısa dönem zaman serileri çözümlemelerinde; kısa dönemde gelir artarken ortalama tüketim eğiliminin azaldığı, dolayısıyla mutlak gelir önsavının geçerli olduğu, uzun dönemde ise gelir artarken ortalama tüketim eğiliminin sabit kaldığı dolayısıyla mutlak gelir önsavının geçersiz olduğu durum.

tüketim bulmacası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • fiyat tüketim eğrisi: Zevk ve tercihler, diğer malların fiyatları ve tüketicinin geliri o dönem yapacağı toplam harcama sabitken, mallardan birinin fiyatının değişmesi nedeniyle oluşan eniyi tüketim bileşimleri, yani tüketici dengelerinin geometrik yeri. Devamını Oku

 • bireysel tüketim harcaması: Tüketicinin satın aldığı mal ve hizmetler için yapmış olduğu harcama. Devamını Oku

 • akaryakıt tüketim fonu: Kaynağı Akaryakıt Tüketim Vergisi gelirlerinin belirli bir oranından oluşan, Maliye Bakanlığına bağlı bütçe dışı bir fon. Devamını Oku

 • genel tüketim vergisi: Bk. tüketim vergisi Devamını Oku

 • tüketim eğrisi: Kişilerin tüketim eğilimlerini gösteren grafik. Devamını Oku

 • uyarılmış tüketim: Yeni yatırımların tüketim halinde ortaya çıkardığı artış. Devamını Oku

 • hızlı tüketim malları: Bk. dayanıksız tüketim malları Devamını Oku

 • hayat dönemleri tüketim teorisi: Bk. yaşam dönemleri tüketim kuramı Devamını Oku

 • tüketim ederi göstergesi: Tüketim mallarının perakende satış ederlerini göstermek üzere düzenlenen gösterge. Devamını Oku

 • yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplum: Ekonomide olgunluk döneminin yaşandığı, gelir dağılımının iyileştiği ve kişi başına gelir düzeyinin yükseldiği, imâlat sanayinde yatırım malları üretiminin artarak teknoloji dışsatımının yapıldığı, gönenç devletinin oluştuğu ve kitlesel tüketimin yaygınlaştığı Rostowgil büyüme aşamalarının beşincisi. Devamını Oku

 • durgunluk savı: Mutlak gelir önsavına göre gelir artışına bağlı olarak ortalama tüketim eğiliminin düşeceği öngörüsünden hareketle, büyüyen bir ekonomide yatırımların reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı sabit varsayıldığında, kamu harcamalarının reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı artmadığı durumda ekonomilerin durgunluğa gireceğini ileri süren sav. Devamını Oku

 • göreli gelir önsavı: Tüketicilerin tüketim kararlarının birbirinden bağımsız olmadığını, herbirinin tüketim düzeyinin ait olduğu gruptaki oturduğu semt, çalıştığı iş gibi göreli gelir düzeyine bağlı olduğunu ileri süren, mutlak gelir önsavı ve tüketim bulmacası sorununa karşı olarak 1949 yılında James S. Duesenberry tarafından geliştirilen önsav. krş. gösteriş etkisi Devamını Oku

 • akaryakıt tüketim vergisi: Petrol ürünlerinin satışı üzerinden alınan bir dolaylı vergi. Devamını Oku

 • tüketim: Tüketme işi. Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı. Devamını Oku

 • tüketim malları: Başta yiyecekler olmak üzere, insanın günlük yaşamında gerekseme duyduğu her türlü nesne ve özdeklere verilen ad. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar