Tukey çoklu karşılaştırma yöntemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Tukey çoklu karşılaştırma yöntemi kelimesinin manası:

 1. Parametrik varyans analizinde bağımsız gruplar arası farklılık bulunduğunda hangi grubun veya grupların farklı olduğunu araştırmak için kullanılan ikili karşılaştırma testlerinden biri.

Tukey çoklu karşılaştırma yöntemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Bonferroniyöntemi: Varyans çözümlemesiyle karşılaştırılan gruplar farklı bulunduğunda, farklılığı hangi grubun ortaya çıkardığını belirlemek amacıyla geliştirilmiş birçok yöntemden biri. Devamını Oku

 • Dunnett testi: Tek yönlü varyans analizinde gruplardan birini kontrol, diğerlerini de deney grupları oluşturuyorsa ve varyans analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmışsa deneydeki tüm grupları ikişerli çoklu karşılaştırmak yerine, her deney grubunun yalnızca kontrol grubuyla karşılaştırılması durumunda kullanılan çoklu karşılaştırmalarda kullanılan bir test Devamını Oku

 • karşılaştırma bağlaçları: Cümlelere kattıkları başka anlamlar yanında, “eşitlik”, “üstün tutma”, “oranlama”, “birlikte olma”, “birlikte olmama” gibi anlamlarla iki veya daha çok öge arasında bağlantı kuran bağlaçlar: dA…dA, ya…ya, ne…ne, hem…hem: || Hoplaya hoplaya başını alıp gitmekten, analarının memelerini daha bir acıklı daha bir yalvarışlı olarak daha biraz uzaklardan işitmekten hoşlanan kuzulara da ikide bir eleşip kapışan koçlara Devamını Oku

 • karşılaştırma eki: Sıfatlarda kuvvetlendirme ve karşılaştırma derecesi kurmak için kullanılan ek: +rAK. Tarihî türk yazı dillerinde kuvvetlendirme ve karşılaştırma görevlerini karşılamak için işlek olarak kullanılan ek, Eski Anadolu Türkçesinde daha çok karşılaştırma görevinde kullanılmıştır. Bu gün bu ek, karşılaştırma anlamını kaybederek benzerlik ve azlık kavramını veren kelimeler yapmaktadır. Canlı değildir: acırak, alçarak, (< alçak+rak), Azrak, bozrak, küçürek Devamını Oku

 • farklılaştırma: Farklılaştırmak işi. Devamını Oku

 • özsel mal farklılaştırması: Üretiminde farklı aramalları ve/veya üretim teknikleri kullanılarak malların farklılaştırılması. krş. biçimsel mal farklılaştırması, sanal mal farklılaştırması Devamını Oku

 • karşılaştırmalı üstünlükler kuramı: İki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, taşıma maliyetlerinin sıfır, istem ve teknolojinin veri olduğu, emeğin ülke içinde tam akışkan ülkeler arasında ise akışkan olmadığı ve serbest ticaret varsayımları altında; bir ülke diğerine göre iki malı da yüksek maliyetle üretse bile hangi malı göreli olarak daha düşük emek Devamını Oku

 • Mann Whitney U testi: İki bağımsız grubun ortancalarını karşılaştırmak amacıyla kullanılan parametrik olmayan bir test. Devamını Oku

 • regresyon doğrusu: Regresyon analizinde iki değişken arasında belirgin bir ilişki olduğunda, bu ilişki dağılım grafiğinde noktalar arasından geçen uygun bir doğru ile tanımlanabildiği doğru. Bk. bağlanım doğrusu Devamını Oku

 • fiyat farklılaştırması: Tekel piyasalarında etkinlikte bulunan firmanın kârını artırabilmek için ürettiği mal ya da hizmeti, fiyat esnekliğinin farklı olduğu, birbirinden tam olarak yalıtılmış alt piyasalarda farklı fiyatlardan satması. krş. mal farklılaştırması, pazar farklılaştırması Devamını Oku

 • QIAamp DNA saflaştırma yöntemi: Biyolojik numunelerden DNA izole etmede kullanılan yöntem. Devamını Oku

 • karşılaştırma: Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese. Parmak izi, el yazısı, imza ya da mühürün kendinin olmadığını ileri süren kişiye, parmak bastırma, yazı yazdırma ya da Devamını Oku

 • Kruskal Wallis testi: İkiden fazla grup söz konusu olduğunda ve karşılaşılan grupların aynı ana kitle ortancasına sahip olup olmadıklarını test eden, tek yönlü varyans analizinin nonparametrik karşılığı. Devamını Oku

 • markaları karıştırma: Birbirine çok benzer olan markaların, biri yerine öbürünün kullanılması ve halkın da böyle sanması. Devamını Oku

 • varyans analizi: Parametrik test varsayımları yerine getirildikten sonra örneğin tek yönlü varyans analizi, ölçümle belirtilen bir değişken yönünden ikiden fazla grup arasında veya içinde ortalama farkı olup olmadığını test etmek için kullanılan yöntem. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar