tukey hsd multicomparison sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tukey hsd multicomparison kelimesinin manası:

 1. Tukey çoklu karşılaştırma yöntemi

tukey hsd multicomparison ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çoklu fiyat sürekli müzayede sistemi: Bk. çoklu fiyat – sürekli müzayede yöntemi Devamını Oku

 • ödünç verme yöntemi: Okuyucuya ödünç verilecek kitaplık gereçleriyle ilgili kaydın tutulma biçimini saptayan yöntem, a. bkz. işlem kartlı ödünç verme, markayla ödünç verme, çekli ödünç verme, Newarködünç verme yöntemi, Dîckmanödünç verme yöntemi, Islingtonödünç verme yöntemi, fotoğrafiködünç verme yöntemi, delikli kartlaödünç verme yöntemi, ses-kayıtödünç verme yöntemi. Devamını Oku

 • multipl: Çoklu Çoklu. Katlı. Devamını Oku

 • coğrafi yönetim: Ana ülke milliyeti egemen olmaktan çıkartılarak yöneticilerin ülke kökenine bakmaksızın yönetimin tamamen evrenselleştirildiği etnik ve çoklu yönetim stratejilerinin karışımı olan bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. krş. çoklu yönetim, etnik yönetim, farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim Devamını Oku

 • uyarlanır sınıflandırma yöntemi: James Duff Brown’ca 1897’de hazırlanmış bir sınıflandırma yöntemi. (Çok geçerli olmadığı için bunun yerine konu sınıflandırma yöntemi kullanılır.) bkz. konu sınıflandırma yöntemi. Devamını Oku

 • multiple access: 1) çoklu erişimli, 2) çoklu erişim 1) çoklu erişimli, 2) çoklu erişim Devamını Oku

 • greffe yöntemi: Cebirsel denklemlerin köklerinin yaklaşık olarak bulunması yöntemi, Lobacevsky yöntemi. Devamını Oku

 • hematoksilen eozin azur II boya yöntemi: Kan yapıcı organların histolojik incelenmesinde kullanılan bir boyama yöntemi, Maximow yöntemi. Devamını Oku

 • tarihsel coğrafyasal yöntem: Masal ile kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel ve coğrafyasal değişkenlerini, karşılaştırma yöntemi yardımıyla inceleme, bk. insanbilim okulu, karşılaştırma yöntemi, değişken, Devamını Oku

 • millı gelir hesaplama yöntemleri: Millî gelirin hesaplanmasında kullanılan üretim, gelir ve harcama yöntemleri. krş. üretim yöntemi, gelir yöntemi, harcama yöntemi Devamını Oku

 • Dunnett testi: Tek yönlü varyans analizinde gruplardan birini kontrol, diğerlerini de deney grupları oluşturuyorsa ve varyans analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmışsa deneydeki tüm grupları ikişerli çoklu karşılaştırmak yerine, her deney grubunun yalnızca kontrol grubuyla karşılaştırılması durumunda kullanılan çoklu karşılaştırmalarda kullanılan bir test Devamını Oku

 • Gram boyama: Hans Gram tarafından geliştirilen, bakterilerin hücre duvarlarındaki kimyasal farklılığa bağlı olarak mikroorganizmaların kristal violetle boyanması ilkesine dayanan ampirik bir boyama yöntemi, Gram yöntemi. Mavi; Gram pozitif, kırmızı; Gram negatiftir. Özellikle Devamını Oku

 • açık ihale usulü: İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde bütün isteklilerin teklif verebileceği ihale yöntemi. krş. açık teklif yöntemi Devamını Oku

 • toplama yöntemi: Adî anlamda ıraksak serilerin herhangi bir anlamda yakınsaklığını inceleyen yöntem. Örneğin, Abel yöntemi, Cesaro yöntemi gibi. Devamını Oku

 • dizgesel tasarım: (Deneysel tasarım) Bir rasgele seçim yöntemi yerine dizgesel bir seçim yöntemi kullanılarak oluşturulan deney tasarımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar