tüm ışıyıcılık değeri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tüm ışıyıcılık değeri kelimesinin manası:

 1. (ısıl-ışır bir cismin)Bir cismin ışıyıcılığının, aynı sıcaklıktaki kara cismin ışıyıcılığına oranı.

tüm ışıyıcılık değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tayfsal ışıyıcılık değeri: (ışıl-ışıyan bir cismin) : Bir cismin ışıyıcılığının tayfsal yoğunluğunun, aynı sıcaklıktaki kara cismin (tam ışıyıcının) ışıyıcılığının tayfsal yoğunluğuna oranı. bkz. tüm ışıyıcılık değeri. Devamını Oku

 • salıcılık: Bir cismin ışıma erkesi salım gücünün aynı sıcaklıktaki kusursuz kara cisminkine oranı. Bir cismin ışıma erkesi salım gücünün aynı sıcaklıktaki kusursuz kara cisminkine oranı. Devamını Oku

 • bağıl nem: Askerlikle ilgili, askere özgü. Bir metreküp hava içinde bulunan su buharı ağırlığının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının ağırlığına oranı. Devamını Oku

 • seçici ışıyıcı: Aynı sıcaklıktaki bir kara cisimden ayrımlı izgesel erke dağılımı veren ışıyıcı. Aynı sıcaklıktaki bir kara cisimden ayrımlı izgesel erke dağılımı veren ışıyıcı. Devamını Oku

 • özgül ağırlık: Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı. Bir özdeğin verilen bir oylumdaki kütlesinin, aynı oylumlu 4°C’daki suyun kütlesine oranı. Devamını Oku

 • etkin sıcaklık: Bir ışık kaynağının birim yüzeyinden birim zamanda saldığı erkeye eşit erke salan bir kara cismin sıcaklığı, bir yıldızın Stefan-Boltzmann kanununa göre bulunan sıcaklığı. Devamını Oku

 • parlaklık sıcaklığı: Bir ışıma kaynağı ile özdeş yüzey parlaklığında bir kara cismin sıcaklığı. Bir ışıma kaynağı ile özdeş yüzey parlaklığında bir kara cismin sıcaklığı. Devamını Oku

 • ışılışı: Maddenin, kimi dalga boyları ya da ufak tayfsal alanlar için aynı sıcaklıktaki ısısal ışınımından daha güçlü, elektromanyetik bir ışınım yayımlaması olayı. (Bu ışınım, yayımlayıcı cismin maddesinin ayırt edicisi, ıralayıcı niteliğidir.) Devamını Oku

 • düşünsel çözelti: Her bileşenin kimyasal potansiyeli çözeltideki mol oranının logaritmasının çizgisel izlevi olduğu varsayılan çözelti. (Böyle çözeltilerin belli sıcaklıktaki denge buhar basınçları,çözünenin çözeltideki mol oranı ile orantılıdır.) Devamını Oku

 • büyütüm gücü: Bir cismin, bir ışıksal aygıt aracılığıyla görünen açısal büyüklüğünün aygıtsız görünene oranı. Bir cismin, bir ışıksal aygıt aracılığıyla görünen açısal büyüklüğünün aygıtsız görünene oranı. Devamını Oku

 • kara cisim sıcaklığı: Işıyıcı bir cismin, kara cisim, kullanılarak, bölmelendirilmış ışınımlı ısılölçer ile ölçülen sıcaklığı. Işıyıcı bir cismin, kara cisim, kullanılarak, bölmelendirilmış ışınımlı ısılölçer ile ölçülen sıcaklığı. Devamını Oku

 • ısı: Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet. Doğal vücut sıcaklığı, hararet: İnsan vücudunun doğal ısısı 36,5° C dir. Devamını Oku

 • akıcılık ölçeği: Bir sıvının belli sıcaklıktaki akıcılığını ölçmekte kullanılan alet. Devamını Oku

 • ışınım salımı: Bir cismin kendi çevresine birim sürede ışıdığı ısıl ışınım yeğinliği; bu yeğinlik cismin ve çevresinin sıcaklığına ve cismin yüzey yapısına bağlıdır, anlamdaş ışıma, ışınlanım. Bir cismin kendi çevresine birim sürede Devamını Oku

 • su aktivitesi: Bir gıda maddesinin su buharı basıncının, aynı sıcaklıktaki damıtık suyun buhar basıncına oranı, aw. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar