türdeşleştirmek sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte türdeşleştirmek kelimesinin manası:

 1. Türdeş duruma getirmek.

türdeşleştirmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • özelleştirmek: Bir şeyi özel duruma getirmek veya özel olarak kullanmak, kamulaştırmak karşıtı. Kamu malını satarak özel duruma getirmek. Devamını Oku

 • dikleştirmek: Dik duruma getirmek Örnek: Müfettiş bey, oturuşunu daha da dikleştirdi. T. Buğra Sert duruma getirmek. Devamını Oku

 • kişiselleştirmek: Kişiye özel duruma getirmek. Bilişim teknolojisinde kullanılan araçları kişiye özgü duruma getirmek. Devamını Oku

 • yaklaştırmak: Bir şeyi kendine yakın duruma getirmek. İki şeyi birbirine yakın duruma getirmek Örnek: Sandalyesini biraz yaklaştırmak ister gibi yaparak söze yeniden başladı. M. Ş. Esendal Devamını Oku

 • yoğunlaştırmak: Yoğun duruma getirmek, teksif etmek. Bir oyunun metninde bulunan gevşek dokulu yerleri uygulama sırasında derleyip toparlamak, daha güçlü ve etkin duruma getirmek. Devamını Oku

 • berraklaştırmak: Berrak duruma getirmek, durulaştırmak. Açık, net ve kolay anlaşılır duruma getirmek. Devamını Oku

 • toplumsallaştırmak: Toplum yararına çalışır duruma getirmek. Toplumun değer yargılarına uygun duruma getirmek. Devamını Oku

 • güçleştirmek: Güç duruma getirmek. Devamını Oku

 • gülünçleştirmek: Gülünç duruma getirmek. Devamını Oku

 • gülünçleştirmek: Gülünç duruma getirmek. Devamını Oku

 • özdeşleştirmek: Fıkramak. Özdeş duruma getirmek. Devamını Oku

 • adam etmek: 1) eğitmek, yetiştirmek, topluma yararlı duruma getirmek; 2) bir yeri düzene sokmak; 3) işe yarar duruma getirmek. Devamını Oku

 • allak bullak etmek: Karmakarışık bir duruma getirmek, düzeni bozmak Bir yeri veya bir şeyi dağıtmak. Devamını Oku

 • benzetmek: Benzer duruma getirmek. Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak Örnek: Onu ceylana benzetiyorum. R. H. Karay Kötü bir duruma getirmek, bozmak. Devamını Oku

 • kurutmak: Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek Örnek: Göz yaşlarını kurut, dedi; bilirsin ki kader değişmez. C. Meriç Bitki canlılığını yitirmek. Bazı sebze ve meyvelerin buharlaştırılmasıyla kuru bir durum almasını sağlamak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar