türel inceleme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte türel inceleme kelimesinin manası:

 1. Bulgunun, belgesi verilmeden önce, yargı organlarınca incelenmesi.

türel inceleme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • denet: Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi. Denetleme işi, teftiş. Devamını Oku

 • ölünün bakıtılması: Yargıç önünde, bir ölünün doktorca incelenmesi. Devamını Oku

 • ilam: Bildirme, anlatma. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge. Devamını Oku

 • karşılaştırmalı fizyoloji: (Yun. physis: tabiat; logos: bilim) Çeşitli organizmaların hücre, doku ve organlarının görevlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Devamını Oku

 • ön inceleme yapılarak belge verilmesi: Belge istenen bulgunun yeniliğinin incelenerek belgesinin verilmesi. Devamını Oku

 • belgeli bulgunun işletilmemesi: Belgesi alınmış bir bulgunun, yapım işlerine uygulanmaması. Devamını Oku

 • yargıyle kütükten silme: Yargı organlarının kararı ile kütüğe yazımı silme. Devamını Oku

 • törel bilinç: Ahlaksal bilinç, iyi ve kötü üzerine bilinç, iyi ile kötü, doğru ile yanlışın ne olduğu üzerindeki duygu, içten bir bilme. 1- İnsanın ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama, yapma gücü (yetisi). 2- İnsanın kendi davranışlarının ahlâkça değerli olup olmadığı üzerine öznel bilinç. Bu bilinç yapmayı ya da yapmamayı öğütleyerek, uyararak, suçlayarak, yargılayarak, onaylayarak, ve Devamını Oku

 • gecikmiş sorun: Temel davanın incelenmesi sırasında ortaya çıkan ve başka yargılığa ilişkin olması nedeniyle, yargı için çözümü zorunlu bulunan konular, uyuşmazlıklar. Devamını Oku

 • histopatolojik inceleme: Hastalığın tanısı amacıyla dokuların ışık mikroskobunda incelenmesi. Devamını Oku

 • morfolojik inceleme: Bir nesnenin biçim, şekil ve yapı özelliklerinin karakteristiğinin incelenmesi. Devamını Oku

 • toplumsal inceleme: Kent ve halk kültürlerinin olgusal yönden incelenmesi, bk. karşılaştırma yöntemi. Devamını Oku

 • ışıksal inceleme: Parmak ve avuç izlerinin farklı dalga boyundaki ışık altında incelenmesi, floresans inceleme. Devamını Oku

 • alan araştırması: Bir olayın veya durumun bilimsel amaçlarla yerinde incelenmesi. Toplumsal olguların örnekleme yoluyla incelenmesi yöntemi. Devamını Oku

 • tüze yargılıkları: Anayasa, danıştay, uyuşmazlık, askerlere özgü yargılıklar gibi Anayasa ve özel yasalarla görevlendirilen yargıyerlerinin görevleri dışında kalan bütün uyuşmazlıkları çözümlemekle yükümlü ve yargıçlar yasasına bağlı yargıçlarla çalışan yargı yerleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar