türetme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte türetme kelimesinin manası:

 1. İsim ve fiillerin kök veya gövdelerine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi.
 2. Bilinen bazı şeylerden yararlanarak düşünce gücüyle yeni bir şey bulma, ihtira.
 3. (Derleme., söz yapma, kelime yapma, teşkil, yapım) Ad ya da eylem kök veya gövdesine yapım eki getirilerek sözcük kurma: Gözlükçü (göz-lük-çü) , kışla (kış-la) , sevgi (sev-gi) , sevgili (sev-gi-li) , söylenti (söyle-n-ti) , geliştirmek (gel-iş-tir-mek) vb.

türetme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • türetme eki: İsim veya fiil köklerine getirilerek yeni söz varlıkları yapan ek. Devamını Oku

 • öğretme türü: Bir öğretim amaciyle kaleme alınan yazılardan ibaret edebiyat türü. Devamını Oku

 • ödünlü türetme: Bkz. Türetme. Devamını Oku

 • türev: Türemiş veya üretilmiş şey. Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi. Devamını Oku

 • üretme: Üretmek işi veya durumu, çoğaltma. Devamını Oku

 • öğretme: Öğretmek işi. Devamını Oku

 • neşretme: Neşretmek işi. Devamını Oku

 • primer üretme: Doğada klorofilli ototrof bitkilerin fotosentez aktiviteleri sonucu ürettikleri organik madde. Primer prodüksiyon. Devamını Oku

 • yapım ekleri: Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -inç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi. Devamını Oku

 • neşretme selahiyeti: Bk. yayımlama yetkisi Devamını Oku

 • mecmua neşretme hakkı: Bk. dergi çıkarma hakkı Devamını Oku

 • kitap neşretme hakkı: Bk. kitap yayımlama hakkı Devamını Oku

 • kitap neşretme hakkı: Bk. kitap yayımlama hakkı Devamını Oku

 • kitap neşretme hakkı: Bk. kitap yayımlama hakkı Devamını Oku

 • türemiş kelime: Yapım ekiyle türetilmiş kelime: süz-geç, ver-gi gibi. Ad ve fiil soylu kelime köklerinden yapım ekleriyle genişletilerek bağlandığı kelimeyle ilgili yeni anlamlar kazanmış kelime: yazlık < yaz+lık, kutlu < kut+lu, konuk Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar