türüm sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte türüm kelimesinin manası:

 1. Varlıkların oluşumu.
 2. Bütün var olanların Allah'tan, ondan hiçbir şey eksiltmeksizin çıkması.
 3. Aşağı olanın daha yukarı olandan çıkması; çok olanın (her şeyin) "bir olan"dan çıkması. Bir olan yetkin olandır ve kendi varlığı içinde azalmadan ve değişmeden kalır, ondan türeyen ise çıkış kaynağından olan uzaklığının ölçüsüne göre gitgide yetkinliğini yitirir. Buna karşılık evrim'de (evolution) gelişmemiş bir şey, gitgide daha yetkinliğe doğru gelişir; yetkin olan yetkin olmayandan doğar.türüm Yeni Platonculuğun ana ilkesidir.türüm düşüncesini geliştirmiş olan Plotinos, tözce azalma olmadan olup bitentürüm sürecini anlamayı kolaylaştırmak için ışıyan güneş imgesini kullanır. (Yun. perilampsis = yayılan güneş ışını.) .

türüm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tümör belirteçleri: Bir tümörün varlığı veya gelişimiyle ilgili olan hormon, enzim veya antijen gibi herhangi bir madde. Devamını Oku

 • tümör: Ur. (Yun. neos: genç; plasma: şekil) Hücrelerin anormal çoğalmasıyla oluşan büyüme. Çoğalan hücreler ya o bölgede kalır (iyi huylutümör) ya da çoğalmaya devam eden hücreler organizmanın diğer bölgelerine yayılarak metastaz Devamını Oku

 • kötü huylu tümör: Etraflarında kapsülleri bulunmayan, bulunduğu yerden başka yerlere yayılma ve işgal etme özelliği gösteren, kontrolsüz olarak bölünen, tedavisi son derece güç olan tümörler. Devamını Oku

 • tümör metastazı: Tümörün uzak doku ve organlarda kendine benzeyen yeni tümörler oluşturması. Sadece kötücül tümörlere ait bir özelliktir. Devamını Oku

 • ovidukt tümörü: Yumurta kanalında gelişen iyicil veya kötücül neoplastik yapılar. Devamını Oku

 • tümör bilimi: Tümörlerin nedenleri, gelişimleri, klinik seyir ve tedavileriyle ilgili bilim dalı, onkoloji. Devamını Oku

 • insan tümör virüsleri: İnsanda tümör oluşmasına sebep olan ve nükleik asit olarak çift iplikli DNA içeren bir grup virüs. T lenfosit kanserine sebep olan HTLV virüsleri, Burkitt lenfoması ve nazofarinks kanserine sebep olan EBV (Epstein Barr virüsü), servikal kanserlere sebep olan papilloma virüsü, kazanılmış bağışıklık noksanlığına (AIDS) sebep olan HIV virüsleri gibi. Devamını Oku

 • tümör nekroz faktörü: Sitokinlerin hücre zanndaki reseptörlerle bağlanmasını engelleyen aktive olmuş makrofajlardan salgılanan madde. Makrofajlar ve kimi T lenfositleri tarafından sentezlenen, protein yapısında, bağışıklık sistemini düzenleyici işlevleri olan ve belli tümör hücreleri üzerine Devamını Oku

 • tümör nüksü: Tümörlerin operasyonla alınmasından sonra yerlerinde aynı özellikleri taşıyan yeni tümörlerin oluşması, tümör depreşmesi. İyicil tümörler kapsüllü oldukları için tüm olarak çıkarılabilir ve genellikle nüks oluşturmazlar. Devamını Oku

 • öğütülmüş mısır koçanı: Kılıfsız mısır koçanının tamamının, normal durumdakinden daha fazla oranda koçan içermeyecek biçimde öğütülmüş şekli. Devamını Oku

 • karotis cisimciği tümörü: Baş boyun bölgesinde, genellikle tek taraflı ve yavaş gelişen, baş ve boyun kanını götüren atardamarının dallanma bölgesine yakın kısmından ve karotis cisimciğinden köken alan iyicil veya kötücül tümör, karotit cisimciği tümörü. Devamını Oku

 • mıknatıslı görüntü kuşağı yapıştırma aygıtı: Bk. yapıştırma aygıtı   Devamını Oku

 • müflis bezirgn eski defterleri karıştırır: 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar. Devamını Oku

 • yalınlaştırıcı başkalaşım: Bir kayacın, karmaşık bileşiminden daha yalın bir bileşime geçmesini sonuçlayan başkalaşım. Devamını Oku

 • tümör ilerlemesi: Tümörün kötücüllüğünü ve hücresel farklılığın artmasına neden olan ve hücrenin kötücüllülük potansiyelinin basamak basamak artmasını sağlayan ve hücre genomundaki geri dönüşsüz değişiklikleri içeren süreç, tümör progresyonu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar