tutum ölçeği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tutum ölçeği kelimesinin manası:

 1. Bir tutum boyutunu nicel olarak ölçmeye yarayan ve ölçüm boyutuna ilişkin ölçünlü tutum sınarlarından ya da anlatımlardan oluşmuş araç.

tutum ölçeği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • thurstone eşit görünen aralık ölçeği: Bir ölçüm boyutuna ilişkin olarak ölçek konumu daha önce yargıcıların değerlendirmeleriyle saptanmış, konumsal değer birimleri arasındaki uzaklıkları eşit sayılmış sınarlardan oluşan, yanıtlayıcılardan bu sınarlar arasında görüşlerine en uygun düşenleri belirtmelerini isteyerek tutumları ölçen ölçek. bkz. eşit görünen aralık ölçeği- Devamını Oku

 • duymacalı ölçek: Yarıçıkarımcı bir yaklaşımla doğrudan anlatımlar yerine anlamca yüksüz, söz arasında işitilmiş anlatımlardan oluşmuş sınarlar kullanan ve ölçüye vurulan kişilerin bu sınarlar üzerinde yargılarını ölçünleyerek tutumlarını ölçen ölçek. bkz. yarıçıkarımcı yordam. Devamını Oku

 • sınarlı değerleme ölçeği: Ölçüm konusu olan tutum, kanı ya da görüşün değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren çeşitli sözcük ve anlatımlar arasından seçmeler yapılmasını ya da uygun olanının belirtilmesini öngören değerleme ölçeği. Devamını Oku

 • içtutarlılık: Bir ölçeği oluşturan sınarların ayrı ölçüm boyutuna ilişkin olmaları ya da tek tek her sınarla elde edilen ölçümlerin tüm ölçeğe göre beliren ölçümle bağıntılı sonuçlar vermesi. Devamını Oku

 • ölçekleme yordamları: Tutum, görüş ve kanıları nicel ölçüye vurmak ya da nicel olarak ölçmek üzere ölçek oluşturma ve geliştirme yolları. Devamını Oku

 • anlatımlı ölçek: Sınarları yanıtlayıcı kişilerce onaylanıp yadsınacak olumlu ya da olumsuz anlatımlardan oluşan ölçek. Devamını Oku

 • derecelendirme ölçeği: Bir kimsenin, belli bir özellik bakımından, nesnel olarak sıralanmış birtakım değerlere göre değerlendirilmesine yarayan ölçek. Devamını Oku

 • karşıtutum: Ölçeklenmiş bir tutum sürekliliğinin olumsuz konumlarını oluşturan ve bireylerin onaylamaları durumunda “karşı” olarak nitelendikleri tutum. Devamını Oku

 • karşıtutum: Ölçeklenmiş bir tutum sürekliliğinin olumsuz konumlarını oluşturan ve bireylerin onaylamaları durumunda “karşı” olarak nitelendikleri tutum. Devamını Oku

 • yandaş tutum: Ölçeklenmiş bir tutum sürekliliğinin olumlu konumlarını oluşturan ve bireylerin onaylamaları durumunda “yandaş” olarak niteledikleri tutum. Devamını Oku

 • tutum genelliği: Bireyin durumlara ya da nesnelere karşı takındığı tutumun genişlik ya da kapsamı. (Yemeğe karşı olan tutum tatlıya karşı olandan daha geneldir.) Devamını Oku

 • thurstone ölçeği: Eşit aralık yöntemine göre düzenlenmiş olan bir tutum ölçeği. Devamını Oku

 • çokseçenekli ölçek: İlgili ölçüm boyutuna ilişkin değişik tutum düzeylerini dile getiren, çok sayıda seçeneğin izlediği sorulardan oluşmuş ölçek. Devamını Oku

 • toplanmış değerlemeler ölçeği: Likert ölçeğinde olduğu gibi sınarları bir yoğunluk ölçeğiyle birlikte sunan ve yanıtlayıcının her sınardan aldığı yoğunluk sayıllarının toplamına göre tutumunu ölçüye vuran ölçek. Devamını Oku

 • nemölçer: Havanın nem derecesini ölçmeye yarayan alet, higrometre. Havadaki nem tutarına ölçmeye yarayan aygıt. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar