tutuya koymak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tutuya koymak kelimesinin manası:

 1. Tutu olarak vermek, terhin etmek.

tutuya koymak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rehin: Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek Örnek: Hâlbuki, yalının rehinde olduğunu pekâlâ işitmiştim. Y. K. Karaosmanoğlu Tutu. ~ almak: tutu almak. ~ etmek: tutulamak ,tutu komak. Devamını Oku

 • authorize: [authorize (Amer.) ] yetki vermek, ruhsat vermek, izin vermek, onaylamak Yetki vermek, saIâhiyet vermek Devamını Oku

 • render: Karşılık olarak vermek İade etmek, geri vermek Devamını Oku

 • tutuşturmak: Tutuşmalarını veya tutuşmasını sağlamak Örnek: Mutfakta maltız zaten yanmaktadır, anne iki gözlü ocağı da tutuşturuyor. T. Buğra Karşısındakinin isteyip istemediğini düşünmeksizin ansızın vermek Örnek: Kadın mutfaktan alıp geldiği fileyi erkeğin eline tutuşturdu. N. Cumalı Coşturmak, çok heyecanlandırmak Örnek: Saz sesleri … eski hislerimizin küllerini savurur, gizli ateşlerini üfler ve içimizde tekrar tutuştururdu. A. Ş. Hisar Devamını Oku

 • suspend: Geçici olarak durdurmak veya iptal etmek Tatil etmek Devamını Oku

 • sustain: Telli çalgılarda çalgının yapımında kullanılan ağaç, köprü, tel gibi birçok bileşene bağlı olarak farklılık gösterebilen, tele vurulması ile başlayan tınının tamamen susmasına kadar geçen süre. Tutmak, düşmesine engel olmak, destek Devamını Oku

 • light 2: (–ed/lit) yakmak, tutuşŸturmak; yanmak, tutuşŸmak. aydınlatmak, ışŸık vermek. neşŸelendirmek, canlandırmak.” Devamını Oku

 • warrant: Temin etmek Teminat vermek, garanti etmek Devamını Oku

 • grant: ), (i.) ihsan etmek, bahşetmek, vermek Bağışlamak, ferağ etmek, terketmek Devamını Oku

 • allow: Bırakmak, izin vermek, müsaade etmek Tasvip etmek Devamını Oku

 • confide: Mahrem olarak söylemek, sır vermek Güvenmek, sır açmak; sır vermek; emanet etmek, teslim etmek Devamını Oku

 • exhort: Teşvik etmek Öğüt vermek,akıl öğretmek, nasihat etmek Devamını Oku

 • pledge: Destek Rehine koymak Taahhüt etmek, Devamını Oku

 • award: Ödül müküfat Olarak vermek Hükmen Devamını Oku

 • advise: Öğüt vermek, nasihat etmek, öğütlemek, tavsiye etmek, akıl vermek, fikir vermek, haber vermek, bildirmek, uyarmak Tavsiye etmek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar