uçak güvencesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte uçak güvencesi kelimesinin manası:

 1. Uçaklarla yapılacak yolculuk ve taşıma işlerinde karşılaşılabilecek her tür dokuncalar için yapılan güvence.

uçak güvencesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dalgalı güvence ödeği: Çeşitli dokuncaları belirli bir süre ve bilinen bir para ile sınırlayan güvence ödeği. Güvenceyi genel yargılarda tanımlayıp geminin adını ve başkaca ayrıntıları sonraki bildirime bırakan ve genellikle yükle ilgili güvence Devamını Oku

 • hazine güvencesi: Kamu ve özel kuruluşların borçlarına hazinenin verdiği güvence. Devamını Oku

 • sorumluluk güvencesi: İşçilere ilişkin sorumluluk getirici olaylara karşı yapılan güvence. Devamını Oku

 • sayca güvencesi: Kişinin özellikle tecimenin, kendisine borçlu olan kişilerin güçsüz bir duruma düşerek borçlarını ödeme yeteneklerini kaybetmelerini önleyebilmek amacıyla yaptırdığı güvence. Devamını Oku

 • çehiz güvencesi: Eğesi ya da yöneticisince çocuk yararı ve çıkarı amaç edinilerek yapılmış olup bunların ölümü halinde ücret ödenilmesini durduran ve saptanan sürenin bitiminde çocuğa ilişkin tüm hak ve ödemeleri sözleşmesine göre kabullenen güvence. Devamını Oku

 • bağlılık güvencesi: Çalışanların hileli işlemlerinden doğacak akçalı dokuncalara karşı yapılan güvence. Devamını Oku

 • işçi güvencesi: Devlet ya da diğer bir kamu tüzel kişiliğince kurulan ve çalışan topluluğu içine alan güvence örgütü. Devamını Oku

 • geçici güvence: Artırma ve eksiltme ihalelerine katılmak isteyenlerden, yapılacak işin değerinin belli bir yüzdesi biçiminde belirlenerek güvence olarak istenilen değerli kağıtlar veya para. Devamını Oku

 • karşı güvence: Güvence altına alınan bir hakkın gereğinin yerine getirilmemesi durumunda karşı tarafa verilen güvence. Devamını Oku

 • güvence mektubu: Bir işin yapılması, bir malın teslimi veya bir borcun ödenmesini taahhüt eden kişiler adına taahhütlerine bağlı kalmalarını güvence altına almak üzere bankalarca düzenlenip verilen belge. krş. yerel güvence Devamını Oku

 • teknik yedekler: Güvence ortaklıklarının ayırmakla zorunlu oldukları yasal yedekler dışında olağanüstü dokuncalar karşılığı ayırdıkları yedekler. Henüz gerçekleşmeyen askıda bulunan ödenceler karşılığı ayrılan yedekler. Devamını Oku

 • arındırma duralgası: 1 – Bir kentin suyunun, kentlinin kullanmasına sunulmasından önce, insan sağlığı için taşıyabileceği dokuncaların belli bilimsel yöntemlerle giderildiği, süzgeç vb. araçlardan oluşan kuruluş. 2 – Kentin çöplerinin insan sağlığına dokuncalı olmaktan çıkarılmasına, yararlanılabilecek duruma getirilmesine yarayan döşem. Devamını Oku

 • sosyal sigorta: Bir işte ücret karşılığı çalışanların sağlığını, geleceğini güvence altına almak amacıyla kazançlarından bir bölümü kesilerek yapılan sigorta, işçi sigortası. Bk. toplumsal güvence Devamını Oku

 • taşocağı: Yapı işlerinde kullanılacak taşların çıkarıldığı yer. Devamını Oku

 • nakdi teminat: Borcun ödeneceğine dair, alacaklıya parayla sağlanan güvence. Kredi kullanılması durumunda güvence olarak gösterilen nakit değer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar