ücret dizgeleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ücret dizgeleri kelimesinin manası:

 1. Günlük, haftalık ,aylık götürü yüzde temeli üzerine yapılan çeşitli biçimlerdeki ödemelere dayanak olan ücretin sayışımı ve verilmesini kapsayan çeşitli yöntem ve dizgeler.

ücret dizgeleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • parça başına ücret: Ücretin parça başına belirlendiği sistem. krş. akord ücret sistemi Devamını Oku

 • ücret ayıracı: Üretilen malların ederlerinin inip çıkışına göre saptanan ücretin, geçim göstergelerine göre uygulanan ölçümleme oranı. Devamını Oku

 • asgari ücret: İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret Örnek: Asgari ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur. Anayasa Bk. geçinme ücreti Devamını Oku

 • ücret ödeme süresi: Toplu sözleşme ya da hizmet bağıtlarında belirtilen sürelere uyularak ya da bunlarla bir açıklama yapılmamış olması halinde genel uygulamaya göre ücretlerin ödendiği gün (günlük, haftalık, aylık olarak). Devamını Oku

 • kristal dizgeleri: Dış bakışım görünümlerinden ortaya çıkarılan 32 bakışım sınıfı. (Ortak özellikleri toplanarak, |eksenlerinin durumlarına göre, altı dizgeye ayrılmışlardır: 1- kübik dizge, 2- kare prizma dizgesi 3- altıgen dizge, 4-eşkenar dörtgen dizgesi, 5- bir eğimli dizge, 6- üçeğimli dizge. Devamını Oku

 • ücret: İş gücünün karşılığı olan para ve mal Örnek: Ücret emeğin karşılığıdır. Anayasa Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para Örnek: Fiyatından daha yüksek bir ücretle satın aldı. P. Safa Üretim faktörlerinden biri olan emeğin üretimden aldığı pay, diğer bir deyişle emek faktörünün fiyatı. Devamını Oku

 • ücret arttırımı: Alınmakta olan ücretlere doğrudan doğruya işverence ya da toplu sözleşmeler, hizmet bağıtlamalarıyla yapılan eklemeler. Devamını Oku

 • enaz ücret: Çalışanın ve ailesinin temel gereksinimlerini karşılayarak insanca yaşama olanağı sağlayan ve işveren tarafından ödenmesi yasayla zorunlu olan en düşük ücret düzeyi. krş. geçimlik ücret Türkiye’de Asgari Ücret Yönetmeliğine göre, işçiye Devamını Oku

 • cari ücret: İş gücü piyasasında iş gücünün, arz ve talebe göre belirlenen fiyatı. Devamını Oku

 • dolgun ücret: Yüksek ve tatmin edici ücret. Devamını Oku

 • ücret miyarı: Bk. ücret ayıracı Devamını Oku

 • itibari ücret: Bk. parasal ücret Devamını Oku

 • benzer ücret: Bir malın kullanılmasından doğan çıkarın para ölçüleriyle değerlendirilmesi. Bilirkişilerce benzerlerine bakılarak saptanan ücret. Devamını Oku

 • inancalı ücret: Çalışmak üzere çağrıldığı halde kendilerine tam bir günlük yaptırılacak iş bulunmadığı zamanlarda işçilere ödenmesi garanti edilen en az ücret. Devamını Oku

 • dondurulmuş ücret: Enflasyonla mücadelede idari bir kararla belli bir süre için sabitlenmiş ücret. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar