üçüncü şahıs hesabına sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte üçüncü şahıs hesabına kelimesinin manası:

 1. Bk. üçüncü kişi sayışımına

üçüncü şahıs hesabına ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • üçüncü şahıs: Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne (kişiler veya nesneler): bildi, bilmiş, biliyor, bilir, bilecek, bile, bilse, bilmeli, bilsin, ve «o» zamiri (teklik 3. şahıs); bildiler, bilmişler, biliyorlar, bilirler, bilecekler, bileler, bilseler, bilmeliler, bilsinler, ve «onlar» zamiri (çokluk 3. şahıs) vb. Devamını Oku

 • üçüncü şahıs: Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne (kişiler veya nesneler): bildi, bilmiş, biliyor, bilir, bilecek, bile, bilse, bilmeli, bilsin, ve «o» zamiri (teklik 3. şahıs); bildiler, bilmişler, biliyorlar, bilirler, bilecekler, bileler, bilseler, bilmeliler, bilsinler, ve «onlar» zamiri (çokluk 3. şahıs) vb. Devamını Oku

 • teklik üçüncü şahıs eki: Çekimli fiilde, fiili karşılayan oluş ve kılışın teklik üçüncü şahıs (konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne) tarafından gerçekleştirildiğini gösteren ek. || Zamir kökenli teklik 3. şah. eki: sıfır ek || İyelik kökenli teklik 3. şah. eki: Görülen geçmiş zaman kipinde: -I-/-U-; şart kipinde: sıfır ek; emir kipinde zamanla birlikte şahıs kavramını da bildiren Devamını Oku

 • hesabına: Yönünden, için, … adına, yararına Örnek: Zaten kendi hesabıma üzülüyorum, ortada ciddi bir mesele yok. R. H. Karay Devamını Oku

 • kendi hesabına: Kendine göre, kendince Örnek: Bana göre, dedim. Filozof, sen kendi hesabına hayvaniyeti kabul ediyorsan, tebrik ederiz. Ö. Seyfettin Devamını Oku

 • ahar hesabına keşideci: Bk. başkası yararına ödeme istemi Devamını Oku

 • ahar hesabına keşide: Bk. başkası sayışımına ödeme istemi Devamını Oku

 • sınıflar hesabı: Bk. yalınç öbekler kuramı Devamını Oku

 • destekleme finansman kolaylığı sübvansiyon hesabı: Uluslararası Para Fonu’nun 1980 yılında en düşük gelirli az gelişmiş ülkelere, kullandıkları desteklerne kredilerinin nisbeten yüksek maliyetlerini düşürmek amacıyla faiz sübvansiyonu verilmesi gibi özel bir amaçla oluşturduğu kredi kaynaklarından biri. Devamını Oku

 • şahıs: Kimse, kişi, zat Örnek: Yazılarınız da, şahıslarınız da birbirine benzemez. P. Safa Kişi. Fiilin gösterdiği işin hangişahıs tarafından yapıldığını belirten dil bilgisi kategorisi. Kılışın, konuşanın ağzından ifade bulan biçimi 1.şahıs (geldim, yazıyorum vb.); Devamını Oku

 • hakiki şahıs: Gerçek kişi, doğal kişi (die natürliche Person, personne physique). Devamını Oku

 • şahıs ağzı: Sosyal bir kurum olan dilin belli bir birey tarafından kendine özgü kullanılışı. Devamını Oku

 • şahıs eki: Kişi eki. Fiil çekiminde şahıs belirten ek. Türkçede dört grupşahıs eki vardır: || 1. Grup şahıs ekleri: || 1. şahıs teklik -m (bildi-m, bilse-m); 1 şahıs çokluk – k (bildi-k, Devamını Oku

 • şahıs ekleri: Bk. şahıs eki Devamını Oku

 • şahıs şirketi: Ortaklarının alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olduğu adi şirket, kolektif şirket, adi komandit şirketten oluşan, ortakların birbirine güvenine dayanan bir şirket türü. krş. sermaye şirketi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar