üçüz sinir sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte üçüz sinir kelimesinin manası:

 1. Pons’tan çıkan ve üç kola ayrılan beşinci çift beyin siniri, nervus trigeminus.
 2. Pons'Tan çıkan ve üç kola ayrılan beşinci çift beyin siniri, nervus trigeminus.

üçüz sinir ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • radiks sensorya: Nervus trigeminus’un, pons’un yan kısmında üstte bulunan ve duyu sinir ipliklerinden oluşan kökü. N. trigeminus’un, pons’un yan kısmında üstte bulunan ve duyu sinir ipliklerinden oluşan kökü.Dgr.: anat. radix sensoria Devamını Oku

 • yüz siniri: Soğaniliğin alt yanından çıkan yedinci çift beyin siniri, nervus fasyalis. Soğaniliğin alt yanından çıkan yedinci çift beyin siniri, nervus fasyalis. Devamını Oku

 • omurga siniri: Birtakım kök lifleriyle hem beyin hem de omurilikten çıkan on birinci çift beyin siniri, nervus aksessoryus. Birtakım kök lifleriyle hem beyin hem de omurilikten çıkan on birinci çift beyin siniri, Devamını Oku

 • omurga siniri: Birtakım kök lifleriyle hem beyin hem de omurilikten çıkan on birinci çift beyin siniri, nervus aksessoryus. Birtakım kök lifleriyle hem beyin hem de omurilikten çıkan on birinci çift beyin siniri, Devamını Oku

 • nervus digitalis plantaris proprius v abaksiyalis: Beşinci parmağın tabanının eksen dışı özel siniri. Beşinci parmağın tabanının eksen dışı özel siniri.Dgr.: anat. nervus digitalis plantaris proprius V abaxialis Devamını Oku

 • görme siniri: Beyinden ikinci kafa çifti olarak çıkıp beynin frontal lobunun altında optik kiyazma yapan ve her bir gözün retinasına uzanangörme siniri. Beynin bazal yüzünden çıkıp hem kafatası içinde hem de göz Devamını Oku

 • rombensefalon: (Yun. rhombos: eşkenar; engkephalos: beyin) Embriyo gelişiminin ilk evrelerinde görülen, gelişmenin ilerlemesiyle art beyni ve son beyni meydana getirecek olan arka beyin bölgesi. Soğanilik, pons ve beyincikten oluşan kısım.Dgr.: anat. Devamını Oku

 • rombensefalon: (Yun. rhombos: eşkenar; engkephalos: beyin) Embriyo gelişiminin ilk evrelerinde görülen, gelişmenin ilerlemesiyle art beyni ve son beyni meydana getirecek olan arka beyin bölgesi. Soğanilik, pons ve beyincikten oluşan kısım.Dgr.: anat. Devamını Oku

 • nervus digitalis plantaris v abaksiyalis: Beşinci parmağın plantar eksen dışı siniri. Beşinci parmağın plantar eksen dışı siniri.Dgr.: anat. nervus digitalis plantaris V abaxialis Devamını Oku

 • dil altı siniri: Soğaniliğin alt yanından çıkıp dilin tüm kaslarını uyaran on ikinci çift beyin siniri, nervus hipoglossus. Soğaniliğin alt yanından çıkıp dilin tüm kaslarını uyaran on ikinci çift beyin siniri, nervus hipoglossus.Dgr.: Devamını Oku

 • orta beyin: (Yun. mesos: orta; engkephalos: beyin) Omurgalılarda beynin orta lopları. Mezensefalon. Pons’un önünde, ön beynin arkasında yer alan pedunculus cerebri ve tectum mesencephali’den ibaret küçük beyin parçası, mezensefalon. Devamını Oku

 • ventrikulus kuartus: Beyinciğin alt tarafında, omuriliğin ve pons’un üstünde yer alan küçük boşluk. Beyinciğin alt tarafında, omuriliğin ve pons’un üstünde yer alan küçük boşluk.Dgr.: anat. ventriculus quartus, Devamını Oku

 • rami ad pontem: Arteria basilaris’ten çıkan ve pons’u vaskularize eden atardamar dalları. A. basilaris’ten çıkan ve pons’u vaskularize eden atardamar dalları.Dgr.: anat. rami ad pontem Devamını Oku

 • akustik sinir: İşitme siniri. Devamını Oku

 • fasial sinir: Yüz siniri, yedinci kafa çifti. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar