uğraşı gizi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte uğraşı gizi kelimesinin manası:

 1. Bir uğraşının ya da bir sanatın uygulanılması süresince öğrenilen giz.

uğraşı gizi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • anma çağrısı: Önceden öğrenilen bilgi ve yaşantıların bilinçte canlandırılması. Devamını Oku

 • kulak sadakası: Duyulan ve öğrenilen bilgilerin bir bölümünün başkalarına aktarılması. Devamını Oku

 • uğraş ve sanattan uzaklaştırma: Cezasının sonucu olarak yargılının uğraşını ve sanatını yapamaması (ebe, doktor, eczacı vb. gibilerin uğraşılarını bir ceza sonucu olarak yapamamaları gibi). Devamını Oku

 • tecim yasakları: Tecimde uygulanılması yasaklanan işlemler. Devamını Oku

 • ödeneklik açığı: Belirli bir dönem içinde uygulanılması önceden tasarlanan giderleri karşılayabilecek aşamada gelir sağlanamaması. Devamını Oku

 • yasalar tüzükler: Yasalar, yönetmelikler gibi devletçe düzenlenip yürürlüğe konulan ve uygulanılması zorunlu olan belgeler. Devamını Oku

 • erosçu: Roman, hikâye, heykel, resim vb. sanat eserlerinde aşk konusuna ve cinsel ilişkilere geniş yer veren sanatçı. Devamını Oku

 • komşu haklar: Düşünü ve sanat yapıtlarını sahnede oynayanların (ses sanatçısı, balepin, aktör gibi) hakları. Devamını Oku

 • denetimli deneyim: Bir varsayımın sınanması için iki ayrı inceleme biriminden ya da birimler dizisinden birine belli bir uyarının, bir etkenin uygulanıp öbürüne uygulanmaması ve sonuçların karşılaştırılması yöntemi. Devamını Oku

 • yardımların vergi bağışıklığı: Gemi vergisi yasasında ayrıntıları gösterilen yardımlarla belirtilen işlemlerin uygulanılmasında sağlanacak gelirlerin vergi kesimi ile bağımtı tutulması. Devamını Oku

 • kaligrafi: Harfleri güzel biçimler vererek yazma sanatı, güzel yazı sanatı, hüsnühat Örnek: Hele yazısı, eskiden meşk dedikleri bir kaligrafi örneğidir. Y. Z. Ortaç Kişiye ait özelliklerin el yazısına aktarılması. Devamını Oku

 • impressionistic art: Empresyonist sanat, izlenimci sanat, sanatçının veya gözlemcinin bir sahneyi gözlemleyip yeniden yarattığŸı sanat tarzı (çoğŸunlukla on dokuzuncu yüzyıl Fransız sanatçılarıyla özdeşŸleşŸtirilir) Devamını Oku

 • kısmi çevrilgenlik: Döviz rezervlerini ekonomik kullanmak için, mal hareketlerinde tam çevrilgenlik uygulanırken, sermaye çıkışlarının yasaklanması veya sınırlandırılması, bireylerin yurtdışına çıkışlarında döviz satınalımının kısıtlanması gibi uygulamalar. Devamını Oku

 • dışa vurumculuk: Olayların, varlıkların gerçekten olduğu gibi değil de sanatçının iç dünyasına göre anlatılması anlayışına dayanan sanat akımı, anlatımcılık, ekspresyonizm. Devamını Oku

 • tamalgı: Bir tasarım ya da algı içeriğinin bilinçli olarak kavranması. Bilinçli algı (Leibniz’de) Bilinçsiz ve bilinçaltı tasarım olan yalın algıdan ayrı olarak bir tasarımın bilince çıkarılması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar