ukdei lisan sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ukdei lisan kelimesinin manası:

 1. Kekelemek. (Osmanlıca'da yazılışı: ukde-i lisan)

ukdei lisan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ukdei lisan: Kekelemek. (Osmanlıca’da yazılışı: ukde-i lisan) Devamını Oku

 • nahvı lisan: Kaidelere bağlı olan çok tertibli, ince ve geniş manalı lisan. (Osmanlıca’da yazılışı: nahvî lisan) Devamını Oku

 • lisanı nahvı: Arapçanın bir vasfı; intizam ve kaidelere, düsturlara bağlı belagatlı dil.(…Amma nazariyat-ı diniyelerin mahfazaları olan elfazlar ise değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihat ile ve sair tedris ve talim ve va’z ile o ihtiyaç mündefi’ olur. Lisan-ı nahvi olan lisan-ı Arabinin camiiyyeti ve elfaz-ı Kur’aniyenin i’cazı öyle bir tarzdadır ki, kabil-i tercüme değildir. Belki muhaldir diyebilirim. Kimin Devamını Oku

 • ukdei hayat: Hayat düğümü. (Çekirdek gibi) (Osmanlıca’da yazılışı: ukde-i hayat) Devamını Oku

 • tartibi lisan: Güzel bir söz söyleyerek dili manen tatlılaştırma. (Osmanlıca’da yazılışı: tartib-i lisan) Devamını Oku

 • ıtlakı lisan: Ağzına geleni söylemek. Çok serbest ve kolay konuşmak. (Osmanlıca’da yazılışı: ıtlak-ı lisan) Devamını Oku

 • bilisanilarz: Arzın diliyle. Yeryüzünün lisan-ı haliyle. (Osmanlıca’da yazılışı: bi-lisan-il-arz) Devamını Oku

 • language: Dil, lisan Konuşma kabiliyeti Herhangi Devamını Oku

 • stutter: Pepelemek, kekelemek Kekemelik, kekeleme. Kekelemek, Devamını Oku

 • stutter: Pepelemek, kekelemek Kekemelik, kekeleme. Kekelemek, Devamını Oku

 • stammer: Kekelemek, kekeleyerek söylemek Pepelemek, kekelemek Devamını Oku

 • ukdevı: Düğüm biçiminde olan. Ukde ile alakalı. (Osmanlıca’da yazılışı: ukdevî) Devamını Oku

 • glot: Sonek lisan konuşabilen: tetraglot dört lisan bilen kimse. Devamını Oku

 • italei lisan: Dil uzatma, kötü şeyler söyleme. (Osmanlıca’da yazılışı: itale-i lisân) Devamını Oku

 • ratbül lisan: Yumuşak sözlü. Mülayim lisanlı. (Osmanlıca’da yazılışı: ratb-ül lisân) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar